När jag förra året funderade på min kommande arbetsplats och vilka krav jag hade så sa en god vän till mig: ”Eva-Karin, du behöver hitta besvarad kärlek till det du gör”

I hela mitt arbetsliv har jag arbetat med frågor som rör tjänsteutveckling, användarcentrering, innovation och policy. De erfarenheterna har gett mig en bred kunskap om samhällets behov av design. Det finns så oerhört mycket att göra, så många saker att utveckla och så många människor att lyfta in i framtida processer där vi utvecklar lösningar som sätter människan i centrum.

Jag började mitt arbete på Usify i januari 2016 för att jag vill vara en del i att forma framtidens designföretag där vi tror på människors förmåga att använda design, där vi förbättrar processer som redan till viss del är igång och där vi ökar andelen beslutsfattare och chefer som förstår hur och varför vi behöver skapa förutsättningar för så många som möjligt att använda design i de processer de själva arbetar i. Att få vara en del i ett team där vi jobbar med projekt som handlar om detta varje dag gör det kul att gå till jobbet.

Den bästa insikten som ligger till grund för det mesta jag gör är förmågan att skapa processer där människor kan bidra utifrån den förmåga och kunskap som de besitter. I den smalaste av intressesfärer finns grogrunder till affärer och förbättringspotentialer som är värda att lyfta fram. I den sämsta av lösningar finns mängder av förutsättningar att förbättra. Om vi vill.

Eva-Karin, designchef