I ett möte fick jag en gång höra: ”Men vad har ni åstadkommit? En aktivitet är inte ett resultat”

Den senaste veckan har jag spenderat flera timmar på event där offentliga aktörer och tjänsteproducenter pratar om tjänstedesign och behoven av att utveckla sin verksamhet med hjälp av systematiska processer för att förstå användarnas behov. En del nämner design, andra inte. Men det görs mängder av insatser runt om i Sverige idag. En snöboll, eller flera faktiskt, rullar sen några år och de rullar fortare och fortare och de blir större och större. Användarcentrerad utveckling, där designmetoder är en självklar beståndsdel behövs inte inom ett område i samhället, de behövs överallt.

Vi på Usify har jobbat med designprojekt inom många olika områden och det som händer idag och som har hänt de senaste åren är en utveckling där policyutveckling driver fram behovet av att arbeta med design i  till exempel hälso- och sjukvården. De insatser och aktiviteter som genomförs och har genomförts i verksamheter runt om i landet driver sedan behovet av nya policyförändringar för att stötta utvecklingen, eller i vilket fall inte hindra den.

Den ständiga processen där själva ”görandet” är nyckeln för förändring är i vissa fall svår att se värdet av. Intresset och medvetenheten är stor, men samtidigt så saknas det tydliga strategier, modeller och stöd för ett systematiskt designdrivet förbättringsarbete. Design handlar inte om någon annan. Det handlar om människor, teknik och själva användandet. Det är i användandet vi skapar värdet. Den dag då designdrivna projekt är lika självklara inom regeringskansliet, inom departement, partier, likväl som i företag och offentliga verksamheter då kan vi kanske ha lättare att se ”görandet” och det värde det skapar, både i själva görandet – men också för ett större övergripande syfte.