Den 2 december 2016 publicerades  EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i EU:s officiella tidning.

Det finns redan mycket skrivet och för dig som vill veta mer går det att hitta bra information på webriktlinjer.se. Eftersom vi på Usify arbetar med användarcentrering i digitala tjänster och en stor del av våra kunder finns i den offentliga sektorn vill vi bidra till kunskapsspridningen om direktivet och vad det innebär i praktiken. Ett direktiv som berör tillgänglighetskrav för offentliga webbplatser och mobila applikationer kommer att driva på behoven av metoder för användarcentrering och förståelse för användarnas olikheter i samhället i stort och det tycker vi är bra!

Fredag den 20 januari anordnar vi en lunchföreläsning om direktivet och vad det innebär i praktiken på vårt kontor i Stockholm. Om du vill komma, anmäl dig via Facebook eller till maria.jakobsson@Usify.se

Välkommen!