I Usifys hjärta finns en övertygelse om att medmänsklighet, designmetoder och kreativitet kan skapa förändring. Eller som det är uttryckt i Usifys syfte: ”Vi ser människor och skapar möjlighet till meningsfull förändring”.

– När sista formuleringen kom på plats kändes det stort. Det var ju jag! berättar Bjarte Bugge, Usifys VD och grundare.
Han har själv dyslexi och det har till viss del påverkat Usifys grundvärderingar och inriktning, liksom hans samhällsengagemang och vilja att förändra det som inte fungerar.

– Under skoltiden engagerade jag mig genom att arbeta praktiskt, bland annat med fjällräddning och inom Röda Korset. Det var mitt sätt att bidra på det sätt jag kunde och hitta ett meningsfullt sammanhang.

Senare i livet undersöker han alternativa sätt för inlärning. Det är tidigt 80-tal och han inser att datorer erbjuder möjligheten att rätta texter, vilket såklart underlättar att lämna in studieuppgifter utan stavfel, han skaffar en. Han använder också en bandspelare för att skapa egna ljudböcker och det hjälper honom att klara utbildningen till sjuksköterska.

Efter några år inom vården går han vidare till att arbeta med processförändring. De stora perspektiven och problemlösandet lockar och han rör sig inom många olika branscher; stålindustri, bank och finans, shipping, olja, tåg och transport.

– Vi hittade på fantastiska saker. Ändå kände jag mig mer och mer osäker på om vi skapade rätt nytta. Vi jobbade på klassiskt vis inifrån och ut. Det kändes inte bra, säger han.

Bjarte har nåt i sig som hela tiden driver på, en obändig vilja att fixa saker och vetskapen att det alltid finns många sätt lösa problem på. Han går vidare. Den här gången utgår han från sig själv sitt eget behov av att få lära, få nya perspektiv och inspiration genom ljud.

Nu startar Bjarte det som blir Usify tillsammans med ett kompetent team. I samband med starten får han influenser från intressanta personer som introducerar honom till användarcentrerad design. Han inser att det är den länken han saknat och förklarar;

– Med genuin förståelse för vad problemet är utifrån individens behov kan vi skaffa strategier och jobba med meningsfull förändring.

Han understryker dock att de framgångar Usify har gjort är resultatet av samarbete och att medarbetarna har bidragit med den kunskap de bär på. Länkarna fogas samman: individens behov, designmetoder, förändringar till det bättre med tekniken som möjliggörare och människor med den kompetens som behövs.

En designbyrå föds.

Idag är Usify en av Sveriges ledande företag inom området med kompetens inom tjänstedesign, användarupplevelse, programmering, grafisk design och projektledning. Den kompetensen använder vi gärna för att bidra till meningsfull förändring.