Affärssystem- informationstunga, enorma system innehållande vad som kan upplevas som oändliga mängder data. De komplexa systemen är inte helt lätta att visualisera och har länge haft tekniska begränsningar för att visualisera detta och hämta information ur enorma databaser. Kunderna är sällan slutanvändare, användarna är mer eller mindre tvingade i sina arbeten att anpassa sig till det system företagen har valt. Traditionellt har mycket av utvecklingen varit funktionalitetsstyrd med ett önskat demovärde men inte med ett användarcentrerat fokus.

Att ERPs länge har legat efter i gränssnittsutveckling är knappast någon hemlighet, när andra branscher tvingades till att arbeta med sitt gränssnitt var de informationstunga systemen länge ursäktade. Stora datamängder har  ansetts som en ursäkt för att inte lägga resurser på design, något som i viss mån har hängt kvar ända in i dagens system trots att tekniken nu gör det möjligt att förändra detta förlegade sätt att arbeta.

2007 började dock förändringen även inom denna tungrodda bransch. Startskottet gick- Lawson hade anlitat designbyrån Frog design för att ta fram ett helt nytt användargränssnitt, Smart Client.

Frog Design brings WPF sexy to the enterprise masses9 januari 2008

Branschen började förändras från användargränssnitt som ofta var en ren representation av databaser till produkter som hade användaren i åtanke.

Mycket har hänt sedan 2007 och idag är just användarcentrerad design och möjligheten till personalisering förväntat från många kunder. Man ser tydligt att branschens tre jättar Infor, Oracle och SAP satsar stort på detta och ser till att berätta om sina satsningar inom området. Infor har en egen designbyrå Hook & Loop, Oracle och SAP erbjuder båda hemsidor med specifikt fokus på användarupplevelser där de delar tips, guidelines och grundläggande information om hur detta ska implementeras.

Det är tydligt att de tre största ERP företagen idag satsar hårt, både inom organisationen men också utåt för att förmedla budskapet att affärssystem ska vara både snygga och enkla att använda. ERP ska bli en naturligare del av vardagen, det satsas på applikationer och multi deviceutveckling. För att överleva i framtiden är detta en nödvändig utveckling för alla företag. Kunderna förväntar sig att kunna komma åt information från mer mobila enheter än stationära datorer. Kundernas syn på systemen förändras också drastiskt i och med att teknik blir en viktigare och mer självklar dag av vår vardag. Idag sköter många människor stora delar av sin vardag såsom planering, bankärenden och kontakt med familj och vänner från sina mobiler. Varför skulle de inte också kunna sköta sitt arbete från en mobil? Varför ska affärssystem vara svåra att använda när så mycket annan teknik de möter är så lätt?

”Vi har valt att låta det vara lite nördigt fult i vårt gränssnitt. Vi har en så pass bra produkt ändå”
Den frasen levererades till mig från en anställd på ett företag som gör applikationer till affärssystem.

Klart är att detta inte kommer att fungera länge till med tanke på den trend som syns inom branschen. Små företag tar över större marknadsdelar med sina specialiserade applikationer. Lösningar utvecklas snabbt, med modern känsla och mängder av ny funktionalitet. För att klara sig på den här marknaden krävs inte bara att man gör produkterna snygga, det krävs större satsningar från både små och mellanstora företag med användarcentrerad design genom hela utvecklingskedjan. Att bara fräscha upp ui i en befintlig applikation kommer inte heller att vara bra nog när små specialiserade komponenter konkurrerar om uppmärksamheten. Produkterna måste vara genomtänkta från välskriven kod, en välkomponerad tjänst, bra flöden till ett ui med wow-känsla utifrån vad vi ser att många mindre företag är på väg ut med.

På Usify väntar vi med spänning för att se vilka företag som kommer att klara denna utmaning och vilka som byts ut av nya aktörer på marknaden!