Som en del av Designinitiativ Östergötland bjöd vi in till ett öppet samtal om tjänstedesign i vården. Detta för att dela med oss av våra erfarenheter och där Region Östergötland kunde berätta hur de tyckte det var att jobba med design. Videon visar samtalet där Marie Lagerfelt och Per-Anders Heedman berättar om sitt arbete och hur samarbetet med Usify sett ut.

Våren 2016 påbörjades ett projekt tillsammans med Region Östergötland där man bett oss att göra en utvärdering av en ny enhet utifrån ett patientperspektiv. Enheten heter Enheten för samordnad cancerutredning och ska som namnet antyder ta ett samlande tag om de patienter som utreds för cancer, detta i och med införandet av standardiserade vårdförlopp.

Vi intervjuade patienter som hade genomgått flödet innan enheten fanns och sedan även patienter som hade gått via enheten, för att förstå skillnaden som enheten gjorde. För att förstå hur det fungerade inom organisationen intervjuade vi även personer ifrån olika avdelningar som kom i kontakt med enheten.

Något som vi båda fått höra innan och under projektet var frågor i stil med ”Oj, men det måste ju vara jättesvårt att intervjua personer med cancer?”. Att intervjua är en konst, människor är olika och har olika förmåga att sätta upplevelser eller känslor i ord. Men att intervjua cancerpatienter är precis som att intervjua vilken människa som helst, för det är just vad de är – en människa. Precis som Marie och Per-Anders berättade när vi började arbeta med dem var att de ville möta en människa, inte en diagnos.

Analys av data från intervjun.

Resultatet var en patientresa som visar värdet av den nya enheten som kan delas med hela organisationen. Patientresan är uppbyggd med hjälp av intervjuerna och visar hur det kan se ut när man utreds för cancer.