En ny internetbehandling för ADHD som riktar sig till patienter, arbetsgivare, myndigheter och organisationer har vunnit Post- och telestyrelsens innovationstävling Arbetsmarknad för alla. Resultatet kan bli väsentligt bättre tillgång på evidensbaserad behandling för personer med en adhd-diagnos.  

– Behandlingsprogrammet med tillhörande digitala stödtjänster kommer att tas fram tillsammans med användarna, det vill säga personer med en adhd-diagnos. Att vi kombinerar ett användarcentrerat perspektiv med ett gediget forskningsunderlag och klinisk expertis är en enorm styrka i projektet, säger David Brohede, leg psykolog och projektledare vid Psykologpartners som tillsammans med designföretaget Usify arbetar med att ta fram det nya behandlingsprogrammet.

Behandlingsprogrammet som går under arbetsnamnet ADHD-hjälpen riktar sig främst till vuxna med ADHD. Men delar av den digitala stödtjänsten kommer också att rikta sig mot andra målgrupper; arbetsgivare eller personal på myndigheter, företag och organisationer som behöver stöd och ökad kunskap ADHD.

– Idag finns behandlingsprogram inom bland annat psykiatriska öppenvården som ges fysiskt på plats, inte sällan som gruppbehandling. Att ge behandling över nätet ökar tillgängligheten och gör det möjligt att komplettera behandlingen med verktyg och appar som kan användas av arbetsgivare, närstående eller myndigheter. Det gör det möjligt att integrera olika perspektiv och kombinera olika målgruppers behov, säger David Brohede.

Innovationstävlingen Arbetsmarknad för alla har genomförts av Post- och telestyrelsen i samarbete med Arbetsförmedlingen. De projekt som utsetts till vinnare får medel på nära två miljoner kronor vardera för projekt som löper under 18 månader. Totalt har ADHD-hjälpen, som beräknas vara färdigt i juni 2019, en budget på 3,2 miljoner kronor och medfinansieras av Psykologpartners och Usify gemensamt. En av initiativtagarna till behandlingsprogrammet är Joakim Hedström, entreprenör och copywriter med egen erfarenhet av att leva med ADHD.

– Grundidén, att göra ett digitalt stödverktyg för vuxna med ADHD, kom från Joakim Hedström på Eget Förlag och Bjarte Bugge, VD på Usify. Vi kände att det var för bra för att inte gå vidare med. Det finns en genuin potential i den användarcentrerade designprocessen. Genom den kan vi skapa något som verkligen kommer målgrupperna till nytta, säger Eva-Karin Anderman, designchef på Usify.

http://pts.se/sv/nyheter/pressmeddelanden2/2018/press/