Usify och Psykologpartners söker vuxna individer diagnostiserade med ADHD för en kvalitativ undersökning till ett forskningsprojekt som blivit vinnare i Post- och telestyrelsens innovationstävling 2017. Syftet med projektet är att utveckla hjälpmedel som underlättar i vardagen och arbetslivet för vuxna diagnostiserade med ADHD.

För att vi ska vara säkra på att det hjälpmedel vi tar fram möter de behov som du och andra med diagnosen ADHD har vill vi bjuda in till en intervju samt en workshop den 23/2. Du kan välja om du vill vara med på både intervju och workshop.

För vidare frågor och anmälan av intresse hör av dig till info@usify.se