I mars/aprilnumret av Harvard Business Review skriver Christian Bason från Dansk Design Center och Robert D. Austin från kanadensiska Ivey Business School vid Western University om det aktiva ledarskapets betydelse för verkningsfulla design thinking-processer.

Vi märker tydligt hur allt fler ledningar i företag och offentliga organisationer ser potentialen i design för användarcentrerat, meningsskapande förändrings- och utvecklingsarbete. Inte sällan stöter dock insikter och lösningsförslag från designprocesser på patrull när det kommer till att få fullt genomslag i verksamheten. Orsaken är bland annat en organisationskultur som bygger på ett ”rätt kontra fel-tänkande” och där rationalitet, objektivitet och effektivitet är ledstjärnor. Det här utmanas av ett designbaserat förhållningssätt, vilket gör att designprocesser ibland blir smärtsamma för organisationen – eller att aldrig så goda insikter och förslag stannar på idé- eller protypstadiet.

Basons och Austins huvudbudskap till ledningsteam är därför: ”Ni behöver engagera er kontinuerligt i processen! Det räcker inte att ni nöjer er med att beställa och ta emot resultatet.” Utifrån sina studier av drygt 20 designprojekt i stora privata och offentliga organisationer drar de slutsatsen att ledningen behöver gå före och visa att

  • det är ok att processen inte har något i förväg bestämt mål
  • misslyckanden är en källa till lärande och utveckling
  • det är inte bara ok, utan till och med angeläget, att inte rusa fram till och låsa sig vid en lösning för snabbt.

”Leaders can’t simply commission design-thinking projects and then step back. They must keep a watchful eye on them and be vigilant in recognizing moments when they need to engage with the team. They must help team members deal with the emotions and discomfort that are inevitable in such endeavors. They must encourage the team to take those all-important exploratory detours while also helping maintain confidence that the initiative is moving forward. … Leaders who commission design-thinking projects must be coaches who inspire their teams to achieve success, hand-holding when necessary but drawing back when a team hits its stride.”

Läs hela artikeln här