– en dags inspiration med Linköpings kommun

150 deltagare, en workshop! Linköpings kommun ville få hjälp av oss att planera och facilitera en heldags workshop för sina medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet var att varje medarbetare skulle bidra med vad ledorden ”Puls och Passion” betydde för dem individuellt. Utöver det skulle workshopen även bidra till att skapa samhörighet, identitet och ägarskap till ledorden samt bidra till att skapa idéer till hur ”Puls och Passion” kan integreras i det dagliga arbetet med invånarna i Linköpings kommun.

Under workshopen tittade vi tillsammans med workshopdeltagarna både tillbaka och framåt i tiden och skapade ett hav av konkreta idéer och tankar kring ledorden. Förutom detta resulterade workshop-dagen i att många skapade nya kontakter och såg möjligheter till samarbeten mellan Kultur- och Fritidsförvaltningens olika enheter. Det ser vi på Usify som ett av de absolut viktigaste resultaten av hela workshopdagen.

Vi är också glada att ha fått höra att många deltagare hörde av sig till förvaltningens ledning efter workshopen för att ge positiv feedback för en inspirerande, rolig och lärorik dag.

Uppdragsgivare:
Linköpings kommun

Kund/projekt webbplats:
http://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161