Mobila lösningar i vården

Usify anlitades av DIPS för att hjälpa till med att designa mobila lösningar och ta fram en övergripande strategi för att hantera den omställning från desktop till mobil som nu i allt större utsträckning sker. Uppdraget hade stort innovationsfokus då det involverade identifiering av möjligheter och framtagning av koncept för mobila lösningar inom vården.

Under projektet jobbade vi framförallt med interaktiva prototyper. Genom att snabbt ta fram väldigt verklighetstrogna prototyper kunde vi utvärdera användarupplevelsen och validera koncept med stor precision. Typiskt så hade vi korta workshops tillsammans med domänexperter där vi mestadels skissade på papper/whiteboard tillsammans. Dessa skisser omsattes mer eller mindre direkt till interaktiva prototyper, utan att spendera tid på wireframes eller annan designdokumentation. Syftet med dessa prototyper var inte att visa en färdig lösning, utan de användes iterativt under designprocessen. Så fort vi hade en första version genomfördes utvärdering där användare fick testa prototypen och ge feedback. Feedbacken användes sedan för att förbättra prototypen, som sedan fick genomgå en ny utvärdering. På det sättet arbetade vi oss sedan fram till ett slutgiltigt koncept.

Under projektets gång har vi brutit ner komplexa arbetsflöden och omsatt dem i eleganta och intuitiva mobila lösningar som blivit mycket väl mottagna. Den kortsiktiga effekten är en väldigt nöjd kund som implementerar våra lösningar. På lång sikt har en strategi etablerats, där vårt sätt att se på mobila lösningar haft stor påverkan på kunden.

Uppdragsgivare:
Dips

Kund/projekt webbplats:
https://www.dips.com

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161