DIPS

– ny aktör på svenska marknaden för e-hälsa

DIPS vill etablera sig med ett huvudkontor i Stockholm och Usify har fått i uppdrag att bidra med sina erfarenheter i arbetet med detta. 

DIPS ASA är en ledande leverantör av e-hälsa och redan en av de största utvecklingsmiljöerna för e-hälsosystem i Norden.

DIPS har i dagsläget över 80 procent av den norska marknaden och avtal med tre av fyra hälsoregioner i Norge – systemet har hela 85 000 användare.

DIPS lanserar just nu den öppna plattformen DIPS Arena, vilket är en uppföljare till det journal- och patientadministrativa system som de levererat i Norge under flera års tid.

Uppdragsgivare:
DIPS

Kund/projekt webbplats:
www.dips.no

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161