GovJam

– prova på användbarhet i offentlig verksamhet

Två år i rad har Usify arrangerat GovJam i Stockholm och därmed gett människor en möjlighet att prova på användarcentrerade arbetssätt i offentlig verksamhet.

GovJam är en konferens som fokuserar på att ta fram idéer till nya och förbättrade myndighetstjänster. Samtidigt vill man genom konferensen inspirera människor och förtydliga vinsterna med att använda användarcentrerade arbetssätt i offentliga verksamheter på såväl kort som lång sikt.

Deltagarna på GovJam har ofta roller inom verksamhetsutveckling på myndigheter, men även studenter och konsulter brukar delta. Detta skapar en unik dynamik och en kreativ miljö – helt enkelt ett koncept för en lyckad konferens!

Samarbete med:
People Powered Future, Gov Jam och Herr Omar

Kund/projekt webbplats:
www.govjam.org

Kontaktperson Usify:
Lina Roos

E-mail:
lina.roos@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161