Samskapande och användarinvolvering för nya och bättre hälsotjänster

Tillsammans med Region Östergötland arrangerade vi Health Jam, som omfattade 15 timmar där medborgare, vårdpersonal, tjänstemän, politiker, tekniker, leverantörer, designers möttes för att gemensamt komma på förbättringar av existerande eller helt nya hälsotjänster. Genom att arbeta med designmetoder och användarinvolvering fick deltagarna uppleva kraften i att samskapa och involvera slutanvändare för att hitta nya lösningar. Förutom de olika idéerna på lösningar som kom fram under jammet blev det också en utbildning i designmetodik där deltagarna själva fick prova på metoder för att förstå (intervjuer och videodagböcker), analysera, idégenerera och prototypa.

Uppdragsgivare:
Region Östergötland

Kund/projekt webbplats:
www.usify.se/hjam2017

Kontaktperson Usify:
Marius Koppang

E-mail:
marius.koppang@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161