Vårdens elektroniska intyg

Usify har under en längre tid levererat interaktionsdesign, front-end och back-end utveckling till Inera i projekten för intygstjänster. Vi har levererat bland annat målgrupps- och behovsanalyser, prototyper och utvärdering, men också koncept- och grafisk design.

Ineras tjänster riktar sig till en bred målgrupp, där olika typer och kombinationer av funktionsnedsättningar kan förekomma – som exempelvis syn- och hörselnedsättningar, rörelse- och inlärningssvårigheter, samt kognitiva funktionsnedsättningar.

Webbinnehållet i form av bild, text och ljud, men även kodstrukturen bakom tjänsterna, måste uppfylla en rad kriterier för att bli tillgängliga för den enskilde användarens behov och förutsättningar. Detta ställer särskilda krav på hur vi utformar tjänsterna när det gäller interaktionsdesign, grafisk design och kod för att följa WCAG:s riktlinjer. Detta har exempelvis inneburit att se till att så små detaljer som att kontrasten mellan bakgrunds- och förgrundsfärg följer de rekommenderade tröskelvärdena.

Vid framtagningen och utvecklingen av den grafiska designprofilen för Ineras tjänster har det varit viktigt att följa kundens grafiska profil, men även att se till att designen känns enhetlig för alla tjänster inom ramen för tjänster knutna till intygstjänster.

För största möjliga effektivitet har den grafiska designen implementerats med hjälp av Twitter Bootstrap, som erbjuder ett stort bibliotek av färdiga moduler som anpassats till den framtagna grafiska profilen.

Om Inera

Inera är en nationell tjänst som gör det möjligt för läkare att skriva och skicka elektroniska läkarintyg till Försäkringskassan. Tjänsten tillåter också säker kommunikation av frågor och svar mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Tjänsten läkarintyg lanserades 2011 och används idag av alla landsting utom ett. 2013 kopplades tjänsten ihop med Intygstjänsten, som är en lagringstjänst för elektroniska intyg. Därmed blev det även möjligt för patienter att själva komma åt sina elektroniska intyg via invånartjänsten Mina intyg.

Mer info http://www.inera.se/TJANSTER–PROJEKT/lakarintyg/

Uppdragsgivare:
Inera

Kund/projekt webbplats:
http://www.inera.se/

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161