Boverket och Kod arkitekter

– tjänstedesign kring bostäder

Usify fick i uppdrag av Boverket och Kod Arkitekter att göra en målgruppsanalys där vi med hjälp av tjänstedesign ser över målsättningen att skapa fler bostäder för unga.

Usify stöttade företaget Kod Arkitekter i sitt utvecklingsprojekt 500K. 500K står för 500 000 möjligheter, då Kod arkitekter menar att om 1 procent av landets villaägare skulle bygga ytterligare en bostad på sin tomt, kan man skapa 500 000 nya hem på 25 år.

Projektet genomfördes på uppdrag av Boverket med målsättningen att se över om man kan skapa fler bostäder för unga och hur man kan utnyttja befintliga bostäder bättre. Man vill helt enkelt se om det går att lösa bostadsproblematiken med alternativa boendeformer.

Usifys del i arbetet var att klarlägga berörda personers attityder i frågan, och även att analysera deras förslag. Detta innebar dels en undersökning av husägares inställning till att själva bygga en extra bostad för uthyrning på sin tomt (till exempel hur husägare skulle reagera om en granne gjorde det)  och dels en undersökning kring ungas inställning till att flytta in i sådana boendeformer.

Med utgångspunkt i dessa lärdomar ledde vi även samskapande workshoppar, där deltagarna gemensamt fick skapa förslag på hur framtida lösningar för boende kan se ut.

Kund:
Kod Arkitekter/Boverket

Läs mer om projektet:
kodarkitekter.se/projekt/500k/

Kundernas webbplatser:
kodarkitekter.se
boverket.se

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161