Medborgarens resa med Transportstyrelsen

Usify har ett samarbete med Transportstyrelsen att bistå med tjänstedesignkompetens för verksamhetsutveckling. Uppdragen syftar bland annat till att använda livshändelseanalyser för att förstå hur medborgare upplever Transportstyrelsen olika tjänster, till exempel att ta förarbevis eller att besiktiga bilen.  Genom Livshändelseanalyser  kan vi tillsammans med våra kunder och användare av deras tjänster utveckla större förståelse kring medborgarnas behov och utmaningar.  

Genom visuella presentationer av olika behovsgrupper och kartläggningar av olika individers resor betonas utmaningar och behov för fortsatt utveckling och digital transformation av tjänsterna. Resultaten kan även bidra med en bredare förståelse på vilket sätt Transportstyrelsens verksamhet och övriga intressenter kan stödja medborgarnas behov i dag och i framtiden och vi kan också kartlägga utmaningar för en hållbar verksamhetsutveckling.

Uppdragsgivare:
Transportstyrelsen

Kund/projekt webbplats:
www.transportstyrelsen.se

Kontaktperson Usify:
Marius Koppang

E-mail:
marius.koppang@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161