Millnet

– interaktionsdesign för gränssnitt och designstrategi

Usify fick i uppdrag att utveckla ny design och implementera ett centralt gränssnitt åt Millnet genom interaktionsdesign. Givetvis testade vi det nya gränssnittet på användarna, och tog samtidigt fram en ny designstrategi.

Millnet är ett företag som utvecklar produkter och lösningar som syftar till att förenkla och effektivisera vardagliga verksamhetsprocesser åt olika företag och organisationer. De är specialister inom exempelvis projekt- och tidsredovisning, projektplanering, resursplanering, närvarorapportering, bemanning och rekrytering.

Utöver att ta fram ny design och ett nytt gränssnitt till Millnets webbplats hjälpte vi på Usify till att ta fram en designstrategi. Denna blev sedan underlag för utvecklingen och uppbyggnaden av deras interna designkompetens.

Kund:
Millnet

Kund/projekt webbplats:
www.millnet.se

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161