Ökad innovationsförmåga 2016

– tjänstedesign i innovationsprojekt

Linköpings Universitet (LiU) och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har bett Usify att bidra med vår expertis om användarcentrering i projektet Ökad innovationsförmåga 2016.

Syftet med projektet Ökad innovationsförmåga 2016 är att undersöka behovet av just innovationsförmåga utifrån ett designperspektiv. Projektet finansieras av Vinnova, med målsättningen att ta fram förslag på hur man kan göra för att stärka innovationsförmågan inom de sektorer och branscher som är kopplade till Vinnovas strategiska innovationsprogram.

De företag och organisationer som är med i de strategiska innovationsprogrammen ska genom detta projekt kunna erbjudas kompetensutveckling i sitt innovationsarbete. Exempel på detta kan vara förslag på  innovationsarbete ska lyckas behöver det vara värdeskapande, systematiskt, kontinuerligt, användarvänligt, marknadsdrivet och involverande.

Projektet Ökad innovationsförmåga 2016 tar avstamp i tre tidigare initiativ, även dessa med ett systemperspektiv och användaren i fokus:

  • People Powered Future – ett designprojekt som byggde på den nationella projektet Design för ökad konkurrenskraft.
  • Leading innovation – ett projekt för innovationsledning.
  • Service Innovation Sweden  – ett projekt för tjänsteinnovation.

Läs mer om Ökad innovationsförmåga på webbplatsen: http://www.okad-innovationsformaga.se/

Uppdragsgivare:
Linköpings Universitet (LiU)
Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID)
Vinnova

Kundernas webbplats:
www.liu.se
www.svid.se
www.vinnova.se

Kontaktperson Usify:
Eva-Karin Anderman

E-mail:
eva-karin.anderman@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161