Post- och telestyrelsen (PTS)

– innovationsprojekt för att förenkla för föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Usify deltog i Post- och Telestyrelsens tionde innovationstävling Förenkla för föräldrar. Vi fick därmed möjlighet att genomföra det uppmärksammade projektet ”Föräldrar med dolda funktionsnedsättningar i en värld av Internet of Things”.

Att vara förälder är en utmaning för de flesta. Att dessutom ha en diagnos som adhd, autism eller Asperger leder ofta till att utmaningen blir ännu större. Adhd, autism, Asperger och liknande diagnoser under autismspektrat sammanfattas med begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hädanefter förkortat NPF.

Föräldrar med NPF kan ibland uppleva en ond cirkel med utgångspunkt i en icke-fungerande vardag. Detta leder till stress, oro och frustration som kan leda till utbrott eller utmattning, vilket i sin tur kan göra att det blir ännu svårare att få vardagen att fungera.

Hur kan föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gynnas av tekniska hjälpmedel och lösningar framtagna inom ramarna för konceptet Internet of Things (IoT)? Det var den grundläggande frågeställningen under vårt projekt Föräldrar med dolda funktionsnedsättningar i en värld av Internet of Things, som finansierades av Post- och Telestyrelsen, PTS.

Projektet tog avstamp i några tidigare undersökningar kring vuxna med NPF, bland annat Attentions undersökning om unga vuxna med adhd från 2013 som visade att hela 64 procent inte fått det stöd som de önskat och behövt. I en undersökning som Hjälpmedelsinstitutet gjorde år 2012 angav hela 65 procent av de landsting som deltog att vuxna med NPF inte får de hjälpmedel som de behöver.

Uppdragsgivare:
Post- och telestyrelsen

Kundens webbplats:
pts.se

Projekt webbplats:
iot-for-npf-foraldrar.se/

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161