Personcentrerad cancervård

Projektet ska visa på hur personcentrerad vård kan bidra till en bättre vård. Region Östergötland jobbar för fullt med att implementera nationella riktlinjerna för Standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF).

Parallellt pågår ett arbete med att vidareutveckla tjänsten för Anpassade vårdförlopp (AVF). Usify ska främst leverera kvalitativ undersökning för att förbättra upplevelsen av patientresan och hur den nya vårdkedjan upplevs ur patienters, anhörigas och anställdas perspektiv.

Kund:
Region Östergötland enheten för sammanhållen cancervård

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161