SecMaker

– strategier kring smartkortbaserade säkerhetslösningar

Usify fick i uppdrag av SecMaker att genom en målgruppsanalys ta fram strategier kring smartkortbaserade säkerhetslösningar.

SecMaker är Nordens ledande leverantör av smartkortbaserade säkerhetslösningar till företag, myndigheter och organisationer. Deras lösningar används av över en miljon företagsanvändare i Norden.

Usifys målgruppsanalys syftade till att ta fram en bättre användarupplevelse på ett praktiskt och strategiskt plan och därigenom höja kundnöjdheten. Dessutom figurerade vi partner med ett helhetsansvar för upplevelsen och det gränssnitt som användaren möter.

 

Kund:
SecMaker

Kund/projekt webbplats:
secmaker.se

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161