Snabbare sälj med tjänstedesign

Start Up-företaget InviSense ville vässa sitt budskap för att snabbare kunna förklara och nå ut med sin produkt. Vi hjälpte dem genom att skapa en tjänsteresa kring hur InviSenses produkt passar in i kundens vardag och hur det blir för kunden utan den. Det tydliggjorde värdet av produkten ur kundens perspektiv för InviSense.

Förutom tjänsteresan tog vi fram argument och klara visuella element som förmedlar argumenten samt en tydlig bild av vilka aktörer argumenten talar till.

Uppdragsgivare:
InviSense

Kund/projekt webbplats:
http://invisense.se/

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161