IoT i hemsjukvården

– tjänstedesign och apputveckling

Telia Sonera gav Usify i uppdrag att genom tjänstedesign ta fram design och en prototyp åt Telia HomeCare – deras nya kommunikationsplattform för vård i hemmet.

Telia HomeCare möjliggör trådlös kommunikation mellan hem och vårdgivare på distans med hjälp av olika sensorer. Målet är att människor ska kunna få tillgång till all tänkbar vård och omsorg i sitt hem, till exempel ska man kunna ta blodprov eller göra en EKG-mätning.

Den här typen av uppdrag är en av Usifys främsta hjärtefrågor. Vi tog fram såväl designspecifikationer och prototyp för en mobil applikation (apputveckling) som ska fungera för såväl omsorgspersonal som för anhöriga och slutanvändare.

För vårdtagare innebär Telia HomeCare ökad trygghet och delaktighet i samhället – oavsett funktionsförmåga eller funktionsnedsättning. Med hjälp av systemet kan man enkelt följa sin hälsoutveckling i förebyggande syfte, och vid behov dela med sig av hälsoinformationen. Systemet kan även skicka påminnelser för exempelvis medicinering – en otroligt viktig funktion som många människor har ett stort behov av.

För en vårdgivare innebär Telia HomeCare ökad säkerhet och kostnadseffektivitet för såväl verksamheten som de anställda. Det finns helt enkelt många fördelar med att använda digital teknik för att driva en verksamhetsutveckling. På köpet får människor tillgång till den service som är nödvändig för att kunna bo kvar hemma längre.

Kund:
TeliaSonera

Kund/projekt webbplats:
www.telia.se

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161