TILLVÄXTVERKET VERKSAMT.SE

– användbarhetsgranskning av innehåll

Tillväxtverket ville säkerställa att den information kunderna efterfrågar finns på deras webbplats för företagare, verksamt.se och bad Usify om hjälp.

En stor del av informationen på verksamt.se handlar om de möjligheter och skyldigheter det innebär för en företagare att anställa personal. Förutom att granska webbplatsens information ur ett användbarhetsperspektiv såg vi även till att fånga upp de viktigaste frågorna från de myndigheter som arbetar i relation till frågor om att anställa – däribland Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Skatteverket. Förslaget låg till grund för den nya version av sidorna om att anställa på verksamt.se som lanserades i december 2015.

Verksamt.se är en tjänst som ger små och medelstora företag stöd i sitt företagande. Webbplatsen är ett samarbete mellan flera myndigheter och drivs av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.

 

Kund:
Tillväxtverket

Kund/projekt webbplats:
www.verksamt.se

Kontaktperson Usify:
Bjarte Bugge

E-mail:
bjarte.bugge@usify.se

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161