Mobila lösningar i vården

Mobila lösningar i vården

Mobila lösningar i vården Usify anlitades av DIPS för att hjälpa till med att designa mobila lösningar och ta fram en övergripande strategi för att hantera den omställning från desktop till mobil som nu i allt större utsträckning sker. Uppdraget hade stort...
HealthJam

HealthJam

Samskapande och användarinvolvering för nya och bättre hälsotjänster Tillsammans med Region Östergötland arrangerade vi Health Jam, som omfattade 15 timmar där medborgare, vårdpersonal, tjänstemän, politiker, tekniker, leverantörer, designers möttes för att gemensamt...
Vilja våga stort

Vilja våga stort

Vilja våga stort – en ny vårdplattform för Sverige Webuild är ett företag som utan blygsel tar sig an stora utmaningar med öppna armar. De bestämde sig för att bygga Sveriges nästa sjukvårdsplattform och vände sig då till Usify. Våra utvecklare fick uppgiften...
Med minnet som verktyg

Med minnet som verktyg

Med minnet som verktyg Levnadsberättelser är ett verktyg som ofta används i dagens demens- och äldrevård. Personer med demenssjukdom kan behöva hjälp att minnas och därför skapar man gärna en levnadsberättelse tillsammans med patienten, dess anhöriga och med...
Vårdens elektroniska intyg

Vårdens elektroniska intyg

Vårdens elektroniska intyg Usify har under en längre tid levererat interaktionsdesign, front-end och back-end utveckling till Inera i projekten för intygstjänster. Vi har levererat bland annat målgrupps- och behovsanalyser, prototyper och utvärdering, men också...
Journalen – vårdens nervsystem

Journalen – vårdens nervsystem

DIPS – ny aktör på svenska marknaden för e-hälsa DIPS vill etablera sig med ett huvudkontor i Stockholm och Usify har fått i uppdrag att bidra med sina erfarenheter i arbetet med detta.  DIPS ASA är en ledande leverantör av e-hälsa och redan en av de största...
IoT i hemsjukvården

IoT i hemsjukvården

IoT i hemsjukvården – tjänstedesign och apputveckling Telia Sonera gav Usify i uppdrag att genom tjänstedesign ta fram design och en prototyp åt Telia HomeCare – deras nya kommunikationsplattform för vård i hemmet. Telia HomeCare möjliggör trådlös kommunikation mellan...
Personcentrerad cancervård

Personcentrerad cancervård

Personcentrerad cancervård Projektet ska visa på hur personcentrerad vård kan bidra till en bättre vård. Region Östergötland jobbar för fullt med att implementera nationella riktlinjerna för Standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF). Parallellt pågår ett arbete...