Medborgarens resa med Transportstyrelsen

Medborgarens resa med Transportstyrelsen

Medborgarens resa med Transportstyrelsen Usify har ett samarbete med Transportstyrelsen att bistå med tjänstedesignkompetens för verksamhetsutveckling. Uppdragen syftar bland annat till att använda livshändelseanalyser för att förstå hur medborgare upplever...
Vilja våga stort

Vilja våga stort

Vilja våga stort – en ny vårdplattform för Sverige Webuild är ett företag som utan blygsel tar sig an stora utmaningar med öppna armar. De bestämde sig för att bygga Sveriges nästa sjukvårdsplattform och vände sig då till Usify. Våra utvecklare fick uppgiften...
Snabbare sälj med tjänstedesign

Snabbare sälj med tjänstedesign

Snabbare sälj med tjänstedesign Start Up-företaget InviSense ville vässa sitt budskap för att snabbare kunna förklara och nå ut med sin produkt. Vi hjälpte dem genom att skapa en tjänsteresa kring hur InviSenses produkt passar in i kundens vardag och hur det blir för...
Med minnet som verktyg

Med minnet som verktyg

Med minnet som verktyg Levnadsberättelser är ett verktyg som ofta används i dagens demens- och äldrevård. Personer med demenssjukdom kan behöva hjälp att minnas och därför skapar man gärna en levnadsberättelse tillsammans med patienten, dess anhöriga och med...
150 deltagare i sanden #pulsochpassion

150 deltagare i sanden #pulsochpassion

– en dags inspiration med Linköpings kommun 150 deltagare, en workshop! Linköpings kommun ville få hjälp av oss att planera och facilitera en heldags workshop för sina medarbetare på Kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet var att varje medarbetare skulle bidra...
Ökad innovationsförmåga 2016

Ökad innovationsförmåga 2016

Ökad innovationsförmåga 2016 – tjänstedesign i innovationsprojekt Linköpings Universitet (LiU) och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har bett Usify att bidra med vår expertis om användarcentrering i projektet Ökad innovationsförmåga 2016. Syftet med projektet...
Ett tak två generationer

Ett tak två generationer

Ett tak, två generationer – tjänstedesign för en bättre framtid Ett tak, två generationer är ett projekt som syftar till att ta fram en tjänst där seniorer ska kunna hyra ut lediga rum i sina bostäder till unga personer som ännu inte tagit sig in på bostadsmarknaden....
Pappa har ADHD

Pappa har ADHD

Post- och telestyrelsen (PTS) – innovationsprojekt för att förenkla för föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF Usify deltog i Post- och Telestyrelsens tionde innovationstävling Förenkla för föräldrar. Vi fick därmed möjlighet att genomföra det...
Värdeskapande möte i skogen

Värdeskapande möte i skogen

Mellanskog – målgruppsanalys av skogsägare Usify fick i uppdrag att göra en målgruppsanalys åt skogsägarföreningen Mellanskog med hjälp av tjänstedesign. Skogsägarna Mellanskog är en förening som ägs av sina medlemmar – hela 30 000 privata skogsägare. Föreningens...
Roligare tidsredovisning

Roligare tidsredovisning

Millnet – interaktionsdesign för gränssnitt och designstrategi Usify fick i uppdrag att utveckla ny design och implementera ett centralt gränssnitt åt Millnet genom interaktionsdesign. Givetvis testade vi det nya gränssnittet på användarna, och tog samtidigt fram en...
Plats för fler att bo

Plats för fler att bo

Boverket och Kod arkitekter – tjänstedesign kring bostäder Usify fick i uppdrag av Boverket och Kod Arkitekter att göra en målgruppsanalys där vi med hjälp av tjänstedesign ser över målsättningen att skapa fler bostäder för unga. Usify stöttade företaget Kod...
Tänk om!

Tänk om!

GovJam – prova på användbarhet i offentlig verksamhet Två år i rad har Usify arrangerat GovJam i Stockholm och därmed gett människor en möjlighet att prova på användarcentrerade arbetssätt i offentlig verksamhet. GovJam är en konferens som fokuserar på att ta fram...
Ett starkare näringsliv

Ett starkare näringsliv

TILLVÄXTVERKET VERKSAMT.SE – användbarhetsgranskning av innehåll Tillväxtverket ville säkerställa att den information kunderna efterfrågar finns på deras webbplats för företagare, verksamt.se och bad Usify om hjälp. En stor del av informationen på verksamt.se handlar...