VI GÖR DET ENKELT ATT ARBETA MED DESIGN

Vi utvecklar designverktygen som ger dig möjlighet att utforska lösningar du inte visste att du hade tillgång till.
Vårt kunnande hjälper dig förverkliga dem.

#CARE        #CHANGE        #CODE        #EXPLORE

USIFY CARE

VI VET ATT DESIGN DRIVER VÅRDEN FRAMÅT. Under temat Usify Care har vi samlat våra erfarenheter av att arbeta med användarcentrerade designmetoder inom svensk hälso- och sjukvård.

Den största vinsten i att arbeta med design inom vården är att kunna fokusera på nyttoskapandet – för såväl kunder som användare, vårdgivare som vårdtagare.

Genom design hittar vi verktyg och nycklar till nya och effektivare lösningar som möjliggörs genom samhällets digitala utveckling.

Vi på Usify kombinerar vår spetskompetens inom såväl design som vård och omsorg med kraften i tekniska lösningar. Genom att utgå från ett designperspektiv har vi kunnat anta utmaningarna inom sjukvården på ett helt nytt sätt.

“Genom design hittar vi verktyg och nycklar till nya och effektivare lösningar”

USIFY CHANGE

LÅT OSS HJÄLPA DIG ATT FÖRÄNDRA. Under temat Usify Change har vi samlat våra erfarenheter kring förändring. Vi vill tillgängliggöra designverktygen som hjälper dig att skapa värde i din vardag.

Usify gör det enkelt för dig att arbeta med design, och sätter designkraften i dina händer för du ska kunna att åstadkomma de förändringar som behövs.

Design handlar om strukturerade och lättillgängliga processer. Dessa processer är vår spetskompetens vilket gör att vi både kan vägleda och projektleda. Att jobba med oss tar dig snabbt framåt i den utmaning du står inför – från idé till implementerad lösning.

“Att jobba med oss tar dig snabbt framåt i den utmaning du står inför”

USIFY CODE

LÅT OSS TA DIG FRÅN IDÉ TILL IMPLEMENTERAD LÖSNING. Under temat Usify Code har vi samlat några av våra tekniska meriter. Våra utvecklare har stor erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan teknik, design och en fungerande lösning för den som ska använda den.

Tillsammans med våra kunder och deras användare har vi bidragit till såväl nya arbetsmetoder som till IT-stöd. Med tekniken i fokus skapar vi helt nya tjänstelösningar som förenklar både informationsspridning och kompetensutveckling.

Komplexa problem kräver ibland enkla lösningar för att åstadkomma förändring. Därför har vi inom Usify Code en rad verktyg och tekniker som vi använder för att lösa de problem som vi stöter på. Ett axplock av våra tekniska kunskaper finner du i listan nedan.

HTML5 och CSS   Sass, SCSS, Less  /  Javascript (ES2015+)  /  AngularJS  /  React  /  Flux, Redux, Alt.js  /  Mocha, Jasmine, Protractor  /  Grunt, Gulp, Webpack

“Med tekniken i fokus skapar vi helt nya tjänstelösningar som förenklar både informationsspridning och kompetensutveckling.”

USIFY EXPLORE

LÅT OSS HJÄLPA DIG ATT UTFORSKA FRAMTIDEN. Under temat Usify Explore har vi samlat våra erfarenheter kring utforskande – för alla som vill lösa framtidens utmaningar.

Usify Explore tar dig vidare från den nivå du eller dina medarbetare befinner er på. Vi vägleder dig med hjälp av innovativa metoder och ger dig nya sammanhang för att öka din designkraft.

Vi på Usify har under många år arbetat med användarcentrerade designmetoder för att utveckla nya lösningar tillsammans med våra kunder. Vår bredd och erfarenhet hjälper oss att hjälpa er – dels för att se hitta den lösning som passar just er och dels för att förstå vilka förändringar som krävs för att komma dit.

“Vi vägleder dig med hjälp av innovativa metoder och ger dig nya sammanhang för att öka din designkraft”

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161