designkraften

Vi känner kraften i att arbeta med användarcentrerad design för att utforska oss fram till hur problem kan lösas. Tillsammans med våra kunder – och våra kunders kunder – skapar vi nya tjänster och arbetssätt, förenklad informationsspridning och ökad kunskap om designmetoder.

PÅ GÅNG

Häng med oss på HealthJam den 14-15 mars i Linköping! Tillsammans skapar vi innovativa hälsotjänster för att ge oss bättre och värdigare liv. Klicka här för att ta dig till anmälan.

HISTORIEN OM USIFY

Med medmänsklighet, designmetoder och rätt människor når man långt. Följ med på resan om hur sjuksköterskan Bjarte Bugge kom att starta Usify.

FRÅN BLOGGEN

Nya sätt att odla i storstaden. Vår kollega Marius var med och vann Stockholm Open Award med konceptet Stockholm Garden!

”Vi vill tillgängliggöra och utveckla designverktygen som hjälper dig att skapa värde i människors vardag.”

UsifyAB @UsifyAB

   © Usify AB Organisationsnummer: 556669-4161