Insikter

Är vi verkligen kreativa när vi inte är tillsammans?

Scrolla ner för att läsa mer

En av de största krafterna med en workshop är hur idéer och tankar triggar till fler insikter; hur samskapandet ger kraft till processen och hur deltagarna tillsammans skapar resultatet. Kan verkligen det engagemanget skapas i ett digitalt rum?

Jag som skriver är Nina och jag är konsult på Usify.

Digital workshop är här för att stanna

Redan innan 2020 hade digitala workshops diskuterats, och min hållning var att visst kan man- men kommer det inte saknas något? Efter att ha utforskat digitala workshops och möten under ett år känner jag mig säker på att vi visst kan skapa ett kreativt och lättillgängligt rum för samskapande – även om vi inte kan ses fysiskt. Det har jag hört från våra deltagare!

När vi för snart ett år sedan fick lägga om våra fysiska möten till digitala var det inte självklart hur det skulle fungera. Två delar kändes busenkla att översätta:

  1. Mötet sker i Teams så att alla kan höras och vi kan köra presentation, och vi använder Miro för våra älskade post-its® och som digital whiteboard.
  2. I våra strategiska dialoger™ använder vi en dialogplattform som samlingspunkt för diskussion och den kunde vi importera in i Miro, och andra typer av visuella verktyg/mallar/trigger-material fungerade också bra där. Miro hanterade prestandan helt ok. Grupprum hittade vi på en lösning i Teams som vi gjorde enkelt funktionstest på.

Och sen hoppade vi och körde en heldags-workshop digitalt.

Och kom hem med massa insikter kring vad som fungerade och vad som behövde justeras. För det första behövdes andra typer av pauser när man arbetar tillsammans vid skärm en hel dag. Det krävs genomgång av teknik så att alla deltagare kan delta hjälpligt; de behöver inte vara experter men några viktiga grunder behöver man känna till. Plus att det krävs mer av dator och bredband än vi räknat med. Och att våra två valda programvaror inte riktigt var där teknisk i mars märktes.

Kreativt då, hur funkade det kanske du undrar? Oväntat bra ändå med tanke på att tekniken var en tröskel för flera, men deltagarna kände trots det att de kunde bidra och genom vår gemensamma whiteboard kom allas input med. Dialogen fungerade och de kunde bygga vidare på varandras idéer. En viktig del av den samskapande processen helt enkelt.

Efter det har vi finjusterat arbetsytor och grupprum, lärt oss nya trix i både Teams och Miro i samband med att de utvecklats pga ökad efterfrågan och hittat rimliga tidsplaner för hur länge man klarar att delta (och bidra) i ett digitalt möte. Insikter i vad som är viktigt att informera om innan, och att ett förmöte för att lära sig teknik eller skaffa konto är en bra grund för de allra flesta deltagarna.

Nästa steg är att integrera mer fysiska delar i det digitala mötet för att ytterligare öka kreativiteten hos deltagarna och i vissa fall även testa annan teknik; Sofia skrev spännande om hur teknik kan nyttjas redan förra våren. Men redan på en hyfsat ”enkel” nivå kan man skapa plats för kreativitet. Det handlar inte alltid om att bygga med lego i VR utan det kan räcka att det finns en oändlig whiteboard där vem som helst kan utveckla sin idé OCH får tid att berätta om den. Och helst vidareutveckla lite till.

En sak som är tydligt för mig är att den digitala workshopen kräver mer av både oss som faciliterar och av den som deltar än vad man kan se på pappret. Skärmen kräver mer engagemang och den energin som skapas i den fysiska workshopen saknas.

Även den personliga känslan från möten ansikte mot ansikte, och den fysiska tröttheten som kommer efter att ha stått på tå en hel dag för att hänga med på allt som sker när man samlas i ett och samma rum. Men förutom det finns de allra viktigaste pusselbitarna med: att vi kan bygga på varandras idéer och komma djupare genom strukturerade dialoger och tillsammans närma oss kärnan i frågeställningar.

Och digitala verktyg kan möjliggöra för deltagaren att hitta kreativa lösningar lika väl som ett papper och en sax kan. Kul ju!

3 punkter du inte får missa i en digital workshop?

TÄNK PÅ:

  1. Planera ordentligt med tid för logistik mellan olika program/rum, och se till att ta paus minst varje timme
  2. Beskriv dina uppgifter på flera olika sätt, det du förmedlar med kroppsspråk och kontext i en fysisk workshop saknas. Se till att uppgiften finns nedskriven för deltagarna
  3. Glöm inte uppvärmningsövningar som hjälper deltagarna att släppa det de gjorde innan, eller ska göra efter.

Känner du att det är svårt att komma igång hjälper vi dig gärna med din nästa (digitala eller fysiska) workshop, kontakta oss här så hittar vi en bra nivå för er.

Insikter & nyheter

Här delar vi nya insikter och senaste nytt om Usify

Läs om allt spännande som händer hos oss.

Se alla artiklar