Våra tjänster

Vi skapar förändring
& formar framtidens tjänster & lösningar

Uaify designbyrå våra tjänster
Usify scrolla ner på våra tjänster sidan

Scrolla ner för att läsa mer

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt är viktigt. Det är det som definierar oss.

Design thinking för
kreativ problemlösning

01

Double diamond

En etablerad modell för designarbete, som gör att du som kund kan känna tillit till processen och veta var vi i varje ögonblick befinner oss, även om resultatet är okänt i förväg.

02

Människocentrerad

I kärnan av vårt arbete står människor. Det är alla från anställd till chef som gemensamt skapar en förändring för och tillsammans med kunden eller användaren.

03

Inkluderande visualisering

Med ständigt ökande komplexitet och specialisering blir det allt svårare men också viktigare att ha en gemensam bild av verkligheten och vår riktning.

04

Samskapande

Insikten att 1+1>2 är ett resultat av värdet i allas olika perspektiv. Perspektiv formas av vår bakgrund, livsval, utbildning, erfarenhet, våra drömmar och rädslor.

05

Utforskande

Design Thinking är i sin kärna en lärande process. Där vi hela tiden fokuserar på att skapa ny kunskap: kunskap om andras perspektiv, om hur andra reagerar på det vi visar osv.

06

Helhet & detaljer

Komplexiteten av våra problem verkar ofta förlamande, vilket gör att vi lätt väljer att stanna i tryggt greppbara detaljer. Vi arbetar med att zooma in på detaljer & ut till helheten.

Usify interaktionsdesign

Interaktions-design

En digital applikation är ingenting utan någon som använder den. Design av användarupplevelsen handlar om att designa gränssnittet mellan tekniken och användaren, och göra tekniken tillgänglig och användbar för människan.

Låt oss berätta mer

Usify tjänstedesign

Tjänstedesign

Vi hjälper dig att förstå hur din tjänst fungerar och hur den upplevs av användaren. Vi utvecklar tjänsten vidare och ger kunden en ökad upplevelse med hjälp av tjänstedesign. Eftersom tjänstedesign bygger på samskapande, använder vi ofta metoder såsom workshops för att bjuda in till samtal och analys från flera perspektiv.

Låt oss berätta mer

Usify kultur och kompetens

Kultur & kompetens

Det är kulturen som ger oss tillåtelse att innovera, testa och göra fel. Det är kulturen som kan rädda eller döda vår strategi. Att kulturen äter strategi till frukost gäller som alltid förr. Hur etableras och utvecklas en lärande kultur där människorna – kunder, användare, medarbetare ett. – står i centrum?

Låt oss berätta mer

Usify Designsprint

Designsprint

Kraftsamla och kultivera innovation på ett kick! När vi leder en desigsprint, hjälper Usify din verksamhet att lösa stora problem på liten tid. På bara en vecka, några dagar eller en eftermiddag, kan du gå från idé till testad prototyp.

Låt oss berätta mer

Usify strategisk dialog

Strategisk dialog

Genom Strategisk dialog leder vi er framåt genom workshops där alla deltagare engageras, involveras och inspireras. Dialogen och människorna är hela tiden i fokus. Vi lyssnar, guidar, tillför ny energi och leder processen framåt på ett tryggt och kreativt sätt.

Låt oss berätta mer

Usify bild från kontoret

Våra kunder

Vi arbetar med allt från startups till ledande bolag

Den röda tråden är en gemensam önskan om meningsfull förändring

Kliniska prövningar

Vad händer när regeringens utredningsarbete möter designpraktik? I det här projektet arbetade vi sida vid sida med utredare på Näringsdepartementet för att utkristallisera en ny mission för kliniska prövningar.

Försäkringskassan

Efter dryga tio år med samma digitala koncept var det dags för en förändring. Vi fick i uppdrag att göra en nulägesanalys av Försäkringskassans webbplats och digitala tjänster.

SAAB

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Transportstyrelsen

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

ICA

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Jordbruksverket

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Länsförsäkringar

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Region Stockholm

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Combitech

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

LKAB

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Sveaskog

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Byggarna

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Svensk näring

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Modern AI

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Custify

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

El-Nilsson

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Martin VD Usify

Martin Wiman

VD

martin.wiman@usify.se
Sofia Tegelid Usify

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se