Våra kunder

Vi arbetar med allt från startups till ledande bolag

Den röda tråden är en gemensam önskan om meningsfull förändring

Kliniska prövningar

Vad händer när regeringens utredningsarbete möter designpraktik? I det här projektet arbetade vi sida vid sida med utredare på Näringsdepartementet för att utkristallisera en ny mission för kliniska prövningar.

Försäkringskassan

Efter dryga tio år med samma digitala koncept var det dags för en förändring. Vi fick i uppdrag att göra en nulägesanalys av Försäkringskassans webbplats och digitala tjänster.

SAAB

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Transportstyrelsen

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

ICA

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Jordbruksverket

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Länsförsäkringar

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Region Stockholm

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Combitech

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

LKAB

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Sveaskog

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Byggarna

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Svensk näring

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Modern AI

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Custify

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

El-Nilsson

Vi har hjälpt flera produktteam med de flesta aspekter av deras produktekosystem. För närvarande arbetar vi med teamen för att skapa en ny stor produkt.

Interaktionsdesign

Forma gränssnittet mellan tekniken och användaren

Usify tjänster interaktionsdesign
Scrolla ner på hemsidan Usify

Scrolla ner för att läsa mer

Om tjänsten

En digital applikation är ingenting utan någon som använder den

Varför interaktionsdesign?

En bra användareupplevelse gör att din kund kan interagera friktionsfritt med din produkt eller tjänst. Användarupplevelse handlar lika mycket om yta som funktion, men en glansig yta mattas snabbt av om inte funktionen stödjer användaren på ett bra sätt. Även aspekter som klassas som rent tekniska spelar roll för användarupplevelsen. Om en webbsida laddar för långsamt kommer användaren tröttna och leta vidare, hur snygg sidan än är. För att åstadkomma en bra användarupplevelse måste olika aspekter baas ihop till en helhet, och för att veta vad som behövs utgår vi från användarens perspektiv.

Vad är interaktionsdesign?

Det handlar om att ta reda på vem användaren är, vad hen har för mål med att använda just den här applikationen och vad hen har för bakgrund och förutsättningar för att uppnå sitt mål. Vad vill vi som skapare av applikationen presentera för användaren i form av texter, bilder och funktioner och hur vi ska strukturera detta för att det ska bli tydligt för användaren vad som hänger ihop med vad? Hur ska flöden se ut och hur guidar vi användaren igenom en process för att kunna ge en tydlig bild av vad som är möjligt att göra i ett visst läge?

Vår process

Design av användarupplevelsen handlar om att göra tekniken tillgänglig och användbar för människan

01

Skisser & prototyper

Hur ska vi utforma olika funktioner för att det ska vara enkelt att förstå vad funktionen gör? Layouten ska vara lätt att överblicka och ha en tydlig uppdelningen av information. Genom att skissa kan vi skapa en första version av hur sidor och information ska struktureras . Skisserna omvandlas sedan till klickbara prototyper som är användbara för att hitta luckor i designen. Ett viktigt steg i skapandet av en robust applikation och smidig användarupplevelse.

04

Visuell design

Den visuella, eller grafiska, designen är någonting som gärna läggs på när grunden redan är satt så att vi vet vilka scenarion vi designar för. Grafiska design handlar om färg, form, typografi, animationer mm. Det är dock inte så att grafisk design är fristående utan är en av delarna som ingår i interaktionsdesign. Även den grafiska designen bör testas och utvärderas för att säkerställa att den hjälper användaren att interagera med applikationen.

02

Användartester

När vi vet vem användaren är och vi har en hypotes om hur applikationen ska utformas så är det dags att testa. Här skapar vi olika scenarion som vi vill att användarna ska utföra. Under tiden observerar vi vad användaren gör och kan då märka vilka delar av designen som fungerar bra och vilka som inte gör det. Det finns flera sätt att genomföra användningstester och situationen får avgöra vilken metod som är bäst lämpad.

03

User research

Med hjälp av t.ex. intervjuer, enkäter, observationer och desk research tar vi reda på vem den tilltänkta användaren är och vad de har för mål och drivkrafter. Hur kan vi stödja dem i att uppnå sina mål, eller hur kan vi locka dem att använda just vår produkt? Vad uppfattas som hinder och hur kan vi göra att användaren känner sig trygg när de använder vår applikation? Det finns många olika metoder för att kartlägga användare, och valet av metod beror hur materialet ska användas och vad som är lämpligt för just denna användargrupp.

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Martin VD Usify

Martin Wiman

VD

martin.wiman@usify.se
Sofia Tegelid Usify

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se