Designsprint

Kraftsamla och kultivera innovation
på ett kick!

Usify tjänster designsprint
Scrolla ner på hemsidan Usify

Scrolla ner för att läsa mer

Om tjänsten

På bara en vecka, några dagar eller en eftermiddag, kan du gå från idé till testad prototyp

Vad är en designsprint?

Designsprint är en metod som utvecklades av Jake Knapp på Google Ventures och den används idag av många olika organisationer och verksamheter för att kapa långa beslutsprocesser. I grund och botten är designsprint en modell som gör det möjligt att utveckla, testa och slutföra projekt, som tidigare skulle ha tagit månader av arbete fram och tillbaka, på en enda vecka. Fördelen med att använda den här modellen är att det finns ett tydligt ramverk för hur sprinten ska genomföras och varje dag har sin agenda.

Sprinten går i högt tempo igenom följande faser: kartlägga, skissa, besluta, bygga och testa för att genomgående uppmana deltagare att tänka både snabbt och brett. På Usify använder vi etablerade metoder och modeller från designskrået för att leda kreativ problemlösning centrerad kring det mänskliga behovet.

Vår process

En designsprint steg-för-steg

01

Kartlägga

Definiera omfattningen på projektet genom att formulera en eller ett fåtal utmaningar som ska lösas. I detta första steg genomförs en kollektiv intervju för att sätta förväntningar och förhållningssätt för designsprinten. Här växlar vi perspektiv från problem till möjlighet. Vad är det värsta som kan hända? Vilket är drömläget?

04

Bygga

Förbered de kommande användartesterna genom att ta fram en prototyp som är enkel för användarna att förstå sig på och navigera. Prototypen ska baseras på den karta ni ritade upp i föregående steg men ställer inga krav på specifik programvara eller material. Använd digitala verktyg som PowerPoint och Figma eller ta hjälp av färgglatt godis, byggklossar, papper och paljetter för att sätta upp ett tänkt scenario.

05

Testa

Testa prototypen med utvalda användare, observera och fånga upp hela känsloregistret från vanmakt till fullmakt. Visa olika alternativ som når samma mål, för möjligheten att basera framtida beslut på de vägval som målgruppen gör. Låt experter stress-testa prototypen, och se hur proffsen löser det. Visa resultaten för den initiala kartläggningens experter och samla in deras direkta återkoppling på hur förväntningar och förhållningssätt faktiskt föll ut.

02

Skissa

Hämta energi till idéarbetet från en inspirerande session där vi upptäcker personliga och professionella lösningar på liknande utmaningar. Alla letar enskilt exempel som sedan presenteras i grupp. Sedan är det dags att skissa så lappar flyger och pennor glöder. I en serie snabba övningar får alla deltagare möjlighet att glänsa när vi rör oss genom det abstrakta eller generella till mer konkreta idéer.

03

Besluta

Lägg det material som ni skapat i de första stegen på bordet, observera och rösta fram nästa stora grej eller händelse. Förklara och försvara din idé för de andra deltagarna. Beslutsfattaren har sista ordet och bestämmer vilken eller vilka uppslag ni tar vidare till nästa steg. Skapa ett rutnät med maximalt 15 brickor för att rita upp vägen framåt för idén, från start till mål.

Usify kontorsbild med personal

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Martin VD Usify

Martin Wiman

VD

martin.wiman@usify.se
Sofia Tegelid Usify

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se