Säkra och effektivisera Sveriges vägnät med designsprint som drivmedel

Om projektet

När NIRA Dynamics nyligen stod inför en utmaning att hitta mervärden i den stora datamängd som de redan besitter, behövdes snabbt nya idéer för att effektivt nå ut med rätt information till sina nätverk.

NIRA Dynamics, med huvudkontor på Mjärdevi Science Park i Linköping, är ett svenskt företag med fokus på forskning och utveckling av signalbehandlings- och styrsystem för fordonsindustrin. Deras främsta fokus är säkrare och effektivare rörelse längs Sveriges vägar, vilket till exempel innebär att hjälpa biltillverkare och vägägare att öka sin konkurrensfördel, att göra vägunderhållet mer miljövänligt och att möjliggöra framtidens självkörande bilar. I den utmaningen tog de hjälp av Usify för att underlätta och fokusera idéarbetet.

Syfte

Under en arbetsvecka följdes designsprintens faser för att snabbt röra sig från idé till testad prototyp och skapa samsyn, förankring och sammanhållning kring vägen framåt.

Resultat

En anpassad modell utformades, med styrkan att appliceras eller anpassas vidare utifrån framtida problem, utmaningar och fokus. En första tjänst (MVP) baserad på problemställningen påbörjades och en konkret handlingsplan togs fram.

Med designsprint som drivmedel

Under ledning av Usify, genomförde en grupp deltagare från NIRA Dynamics en så kallad Designsprint. En designsprint är en metod som utvecklades av Jake Knapp på Google Ventures och den används idag av många olika organisationer och verksamheter för att lösa komplexa utmaningar på kort tid.

I grund och botten är en designsprint en modell som gör det möjligt att utveckla, testa och utvärdera möjligheter, som tidigare skulle ha tagit månader av arbete fram och tillbaka, på en enda vecka. Fördelen med att använda den här modellen är att det finns ett tydligt ramverk för hur sprinten ska genomföras och varje dag har sin uppsatta agenda. Sprinten går i högt tempo igenom följande faser: kartlägga, skissa, besluta, bygga och testa för att genomgående uppmana deltagarna att tänka både snabbt och brett.

En innovationsrik och trygg väg framåt

Genom att använda en etablerad metod, och ur sitt utifrånperspektiv, kunde Usify effektivt leda deltagarna framåt i processen och på kort tid inspirera nya idéer och drivkrafter mot den gemensamma destinationen.

Vi tog fram något som träffade väldigt rätt,
metoden har funkat för att adressera problemet.
- Simon Tegelid, Systemingenjör Nira Dynamics


Efter sprinten finns en enkel användartestad prototyp, som kunde ligga till grund för en första tjänst (MVP). En anpassad version av designsprint hade tagits fram för NIRA Dynamics, baserad på all samlad input från dagarna. Sammantaget innebar det en tydligare gemensam karta mot vision och mål och en kortare startsträcka för framtida problemlösning och fokus för att göra vägarna säkrare och tryggare.

Vill du veta mer om designsprint?

Genom att leda er genom en designsprint kan Usify hjälpa din verksamhet att lösa stora problem på liten tid. På bara en vecka, några dagar eller en eftermiddag, kan du röra dig från idé till testad prototyp – vi anpassar upplägget efter era behov och er budget.

Läs mer om Designsprint

"Vi tog fram något som träffade väldigt rätt, metoden har funkat för att adressera problemet."

Simon Tegelid

Systemingenjör Nira Dynamics

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Usify Grundare och VD Bjarte Bugge

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se
Martin Wiman Usify

Martin Wiman

VD

Martin.wiman@usify.se