En tydlig målbild att gemensamt styra mot

Om projektet

Visualiseringen ger en överblick av framtidsvisionen. Den gör det enklare att tillsammans navigera framåt genom delmålen.

Stångåstaden utvecklar hem för hela livet, och med 33 000 kunder i Linköping har bolaget en stor betydelse för många människor i regionen. Deras uppdrag är att se till att Linköping blir en attraktiv stad att bo, leva och driva verksamhet i. Med miljardbelopp avsatt för investeringar varje år, är det ett uppdrag som det allmännyttiga bolaget tar på största allvar.

Syfte

Stångåstaden behövde en klar bild över vägen från nuläge till önskat läge för ett av sina affärsområden. För att få material till en överblick, genomförde vi en serie kundintervjuer och tre workshops med en tvärfunktionell projektgrupp.

Resultat

Arbetet mynnade ut i en strategisk visualisering av vägen framåt genom fem visionära delmål. Med en gemensam karta framåt till en väl synlig destination, förstärks lagkänsla och engagemang. Här blir det tydligt att alla är delaktiga på färden framåt.

I tätt samarbete

Vi satte tidigt upp en färdig struktur för visualiseringen som vi tillsammans fyllde i. På så sätt förkortades ledtiderna avsevärt, projektgruppen fick snabbt underlag i händerna och kunde börja jobba med konkret innehåll.

Att gemensamt fylla ramverket effektiviserade både vår interna produktion och lät Stångåstaden etablera ett ägarskap av materialet från start.

Från motgång till framgång

Upplägget byggde på moduler. Det vill säga att portionera informationen på ett sådant sätt att varje del både kunde stå för sig och i kombination med andra visa en större helhet med ett tydligt flöde. Den färdiga visualiseringen kunde därför visa flera nivåer av information, från detalj till översikt, och konkretisera de mångfacetterade utmaningar som stod mellan nutid och framtid. Det gav projektgruppen medel att bättre förstå och hantera komplexa situationer och stärka organisationen i att interagera och samverka på nya sätt.

Användbara strategier

Tack vare modulerna fick materialet en stor flexibilitet. Det kunde enkelt paketeras om för digitala presentationer såväl som för utskrifter eller större format som posters eller tavlor. Att kunna presentera konsekvent information i flera olika format underlättade också projektgruppens introduktion och förankring i övriga organisationen.

Vill du också engagera kollegor och partners i verksamhetens strategier? Kontakta oss för att måla upp en bild av ditt nuläge och rita kartan till framgång.

Den största effekten är en tydlig målbild som vi gemensamt styr mot. Att involvera medarbetare och aktörer tidigt är viktigt i ett förändringsarbete, med konkreta delmål som inte ligger för långt bort. Så att det känns som att vi är på en resa som hela tiden tar oss framåt.

Peter Jonsson

HR Strateg & Chef Internservice

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Usify Grundare och VD Bjarte Bugge

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se
Martin Wiman Usify

Martin Wiman

VD

Martin.wiman@usify.se