Tjänstedesign

Förstå hur din tjänst fungerar & hur den upplevs av användaren

Usify tjänster tjänstedesign
Scrolla ner på hemsidan

Scrolla ner för att läsa mer

Om tjänsten

Tjänstedesign syftar till att skapa en helhetsupplevelse för användaren av tjänsten

Varför tjänstedesign?

Förståelse för hur en tjänst fungerar och upplevs av användaren är grunden för att kunna förbättra och skapa nya tjänster. Tjänster behöver ses över kontinuerligt i ett förbättringsarbete, då tider förändras och användare utvecklas. I en tid då konkurrensen dessutom är hård spelar upplevelsen en allt större roll. Användare väljer och föredrar de tjänster som är lätta att använda och som ger en god upplevelse. Här gäller det att se till att det är din tjänst som de väljer.

Vill du vara konkurrenskraftig bör du alltså förstå hur din tjänst fungerar och upplevs av användaren.

Vad är tjänstedesign?

Tjänstedesign syftar till att skapa en helhetsupplevelse för användaren av tjänsten. För att lyckas måste vi förstå och ta hänsyn till de som använder den.

Genom att anta ett holistiskt perspektiv, och fokusera på hur användare, medarbetare och verksamhet samspelar för att skapa önskade resultat kan vi lyckas med framgångsrik tjänstedesign.

Hur går det till?

Vi samlar in relevant information om tjänsten via exempelvis intervjuer med användare, observationer av användare eller medarbetarinsikter. Vi kartlägger och visualiserar sedan resultatet för att skapa en överblick.

Eftersom tjänstedesign bygger på samskapande, använder vi ofta metoder såsom workshops för att bjuda in till samtal och analys från flera perspektiv. Arbetet sker alltid i nära samarbete med dig som uppdragsgivare för att kunna anpassa metoder och tillvägagångssätt och nå det bästa resultatet.

Vår process

Vi utvecklar tjänsten vidare och ger
kunden en ökad upplevelse med
hjälp av tjänstedesign

01

Kundvärde

Tjänstedesign möjliggör för att hitta nya tjänsteerbjudanden till kunden och nya intäktsmöjligheter för verksamheten. Samtidigt som man får med sig verktyg för att kunna arbeta vidare med ett användardrivet arbetssätt inom verksamheten.

04

Tjänsteprototyper

Att testa tjänster kan verka svårt, men det finns flera olika metoder som fungerar bra. Det går att bygga upp miljöer med hjälp av olika material, exempelvis lego, för att testa olika scenarion och på så vis upptäcka eventuella problem eller möjligheter, detta kallas för en Desktop Walkthrough.

02

Kundresor

Ett av verktygen inom tjänstedesignen är kundresor. Kundresor skapas med hjälp av intervjuer och/eller observation som underlag. Där är kundens upplevelse och process i fokus, och syftet är att förstå och beskriva hur flöden och interaktioner går till i tjänsten.

03

Målgruppsanalys

Genom målgruppsanalyser kan vi förstå behoven och drivkrafterna hos användarna av tjänsten. En tjänst kan ha flera olika målgrupper där syftet till att använda den skiljer sig åt. Användarnas behov sinsemellan kan variera stort. Lägger vi tid på att verkligen förstå målgrupperna kan vi skapa en ännu bättre tjänst för dem utifrån just deras behov.

Usify tjänster tjänstedesign fokus på kontoret

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Martin VD Usify

Martin Wiman

VD

martin.wiman@usify.se
Sofia Tegelid Usify

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se