Förändringsledning; Våga vilja vidare!

Om projektet

Utbildningen i förändringsledning fokuserar på att dela, lära och förändra tillsammans. Den ger dig konkreta verktyg för att förflytta din verksamhet från nuläge till drömläge.

Från juli 2021, driver Region Västernorrland omställningen till Nära Vård genom ett länsgemensamt program. Sju kommuner och regionen ser genom programmet en samverkan som inte funnits tidigare. Vi anlitades för att stötta det samarbetet med en fortbildning om förändringsledning inom Nära vård. Projektets fokus; Hur blir vi starka tillsammans?

Syfte

Förändringsledarna i kommunernas och regionens verksamheter är en viktig resurs för projektet. För att fånga upp deras olika insikter och erfarenheter, har vi gett dem verktyg för att bättre förstå och hantera hantverket förändringsledning. Dessutom har vi stöttat i uppbyggnaden av ett nätverk för kunskapsdelning inom Nära vård.

Resultat

Med en gemensam bild av vad Nära vård innebär, har deltagarna i grupp utvärderat förändringsledningens olika verktyg för att tillsammans åstadkomma omställningen. Projektet resulterade i att deltagarna startade ett eget nätverk, inriktat på förändringsledarnas roll i omställningen till Nära vård.

Tillsammans är vi starka

Att dela med sig av erfarenheter uppmuntrar personligt engagemang. Eget lärande varvas därför med diskussioner i mindre grupper och i helgrupp. En viktig del är att skapa psykologisk trygghet i gruppen och etablera förutsättningar för alla att dela med sig även av misslyckanden, utan att straffas eller förödmjukas. Det utgör grunden för alla grupper som ska samarbeta effektivt. Diskussioner i grupp under kursdagarna, med möjlighet till fortsatt kontakt mellan tillfällena, har förstärkt förändringsledarnas samlade kompetens i Region Västernorrland. Det är en direkt effekt av utbildningen som hjälper till att hålla kunskapen aktuell och relevant. En plattform för kunskapsdelning säkerställer en fortsatt utveckling av regionens gemensamma insatser för omställningen till Nära vård.

Med rätt verktyg för förändring

Det är lätt hänt att utbildningar blir teoritunga. Därför uppmuntrar vi till praktiska tillämpningar under kursdagarna. Verkliga utmaningar och exempel från deltagarnas hemmaorganisation användes och hanterades tillsammans. Deltagarna fick hemuppgifter och utrymme för diskussioner under träffarna, för att förankra den praktiska kunskapen om metoder och verktyg från start. På så sätt kan kunskapen och de nya verktygen direkt stödja fortsatt arbete när vardagen tar vid.

Vill du också bli en starkare och tryggare ledare genom förändring? Berätta för oss om din verklighet idag, så hjälper vi dig med verktyg för att forma framtiden.

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Usify Grundare och VD Bjarte Bugge

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se
Martin Wiman Usify

Martin Wiman

VD

Martin.wiman@usify.se