Insikter

”Det hade inte varit möjligt med en traditionell linjär process”

Scrolla ner för att läsa mer

E-hälsa inom den offentliga sektorn växer fort nu. Många regioner driver utvecklingsprojekt för att ställa om till framtidens nära vård; digitala tjänster inom hälso- och sjukvården blir allt viktigare, inte minst som en konsekvens av pandemin. Regeringen aviserade i början av året att 200 miljoner kronor ska avsättas för 2021 till satsningar inom e-hälsa. Så hur kan designtänkande stötta denna omställningsprocess? Frågan gick till Erik Reinicke, som leder ett av landets innovationsprojekt inom välfärdsteknologi på Region Östergötland.

Ekosystem för e-hälsa” är ett exempel på ett långsiktigt förändringsprojekt som ska resultera i en ny vårdform: en digital hemmätningslösning för multisjuka äldre. Målet är att äldre personer med till exempel kol, hjärtsvikt och allmän skörhet ska kunna mäta sina värden i hemmet och därefter få relevant återkoppling och behandling av vården.

-Det första vi behövde göra var att kartlägga aktörer och verksamheter kring dessa patienter, säger Erik Reinicke som leder regionens projekt sedan 2018.

Det handlade om alltifrån patienter, deras anhöriga, vårdpersonal, kliniska studier, lösningar för juridik, it och medicinteknik, användarvänlighet, leverantörer och affärsmodeller. Erik berättar hur de tidigt i kartläggningen förstod att de måste involvera samtliga av dessa aktörer som skulle beröras av den nya vårdformen, om de skulle ha en chans att lyckas med en implementering i ett senare skede.

Tjänstedesign som metod

Regionen beslöt sig för att använda tjänstedesign som metod i processen och anlitade Usify som samarbetspartner.

– Vårt uppdrag var att identifiera behov, skapa samsyn och bygga en gemensam berättelse och rörelse framåt, berättar Sara Modig som är designstrateg på Usify och specialist på tjänsteinnovation och förändring inom vård och omsorg.

-När vi hade fått ett helhetsperspektiv på alla dessa delar och hittat sätt för dem att samverka hade vi skapat ett digitalt ekosystem för e-hälsa. Därefter kunde vi gå vidare med att identifiera förutsättningar för själva hemmonitoreringslösningen, fortsätter Erik.

Kartläggningen hade inte varit möjligt med en traditionell linjär process, enligt Erik. Han berättar hur de under projektets gång har lyft på alla stenar för att få en stabil och hållbar lösning. Hur de utgick från patienternas behov och gjorde dem till medskapare snarare än passiva mottagare. Utmaningen var att få med alla på tåget. Nyckeln blev de användarcentrerade och semistrukturerade intervjuer, workshops och visualiseringar som genomfördes, enligt Erik. Konkret innebar det att dra ut information ur patienter, anhöriga, chefer och medarbetare på kort tid och sedan paketera materialet.

– Vi benade ut behoven och förfinade dem, vi förädlade materialet och sakta men säkert arbetade vi fram en process för den nya vårdformen som vi därefter kunde utforma utifrån våra riktlinjer och rutiner. Resultaten blev bland annat en detaljerad och specificerad leverantörsupphandling för tjänsten, säger Erik.

Samtliga deltagare var hundra procent närvarande där och då.

Effektiva workshoppar i rasande fart

Erik illustrerar ett exempel på workshop:

– Vi samlade ett gäng läkare under 40 minuter för att tanka ur dem deras behov och förutsättningar. Vi startade klockan 8.00 och på en sekund drog workshoppen igång i en rasande fart. Samtliga deltagare var hundra procent närvarande där och då. De hann helt enkelt inte tänka på något annat än de övningsmoment som Sara och hennes kollega Malin minutiöst hade planerat. Prick 8.40 gick de iväg till sina arbeten på sjukhuset.

– Det är fascinerande hur man så intensivt i en grupp kan jobba så effektivt. Till skillnad från ändlösa möten med diskussioner som aldrig verkar ta slut! Jag tror att minutschemat gör att alla sätter manken till och bidrar. Och när det är slut så är det slut och alla är nöjda.

Erik menar att det krävs en särskild kompetens för att jobba med den här metodiken och paketera materialet på olika sätt så att det kan användas av olika målgrupper. Han tycker också att det har varit värdefullt att ha en extern part som kan ge input kring det som blir sagt i workshopparna.

– Jag blir ständigt utmanad eftersom jag är väldigt färgad av mina föreställningar. Under projektets gång har vi haft många lärande processer där vi tagit med oss erfarenheter och kommit vidare till nästa steg.
Han understryker vikten av att inte ta några genvägar.

– Jag skulle säga att vi jämfört med många regioner i landet ligger ganska långt fram när det gäller att jobba såhär grundligt med omställningen till e-hälsa. Jag är väldigt trygg med att vi nu har stenkoll på vilka behov som finns i vår patientgrupp och hur vi ska uppfylla dem, avslutar Erik Reinicke.

Under våren och sommaren 2021 implementeras hemmätningslösningen och därefter ska den ingå i regionens primärvård.

Här kan du läsa broschyren som på ett enkelt sätt beskriver hur egenmonitoreringen ska fungera

Vill du veta mer?

Se inspelningen från vårt webbinarium: Hur kan vi utveckla närmare vård och smart e-hälsa genom tjänstedesign?

Sara Modig berättar om hur Usify stöttar förändringsprocesser utifrån design thinking. Erik Reinicke bjuder på erfarenheter och lärdomar kring utveckling och införande av hemmonitorering.

Se inspelningen här

Insikter & nyheter

Här delar vi nya insikter och senaste nytt om Usify

Läs om allt spännande som händer hos oss.

Se alla artiklar