Insikter

Östergötland ställer om till Nära Vård

Scrolla ner för att läsa mer

När Region Östergötland och länets 13 kommuner stod inför ett av sina större omställningsprojekt Nära Vård valde de att ta hjälp av Usify för att skapa samsyn mellan de olika aktörerna som berörs av projektet. Med hjälp av strategisk dialog och visualisering togs en gemensam målbild fram som nu används av samtliga aktörer i det fortsatta arbetet.

Det här är ett väldigt viktigt projekt för oss som beställare och Usify mötte upp med samma känsla av viktighet
- Åsa Carlsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska I söderköpings kommun utvecklingsledare med ansvarsområde nära vård östergötland

Vi behövde sluta leta skarpa gränser i gråa zooner helt enkelt.
- Maria Malmberg, Utvecklingsledare hälso- och sjukvården stab på region östergötland utvecklingsledare med ansvarsområde nära vård östergötland

Omställningen till Nära Vård är del av en nationell satsning där hälso- och sjukvården ska anpassas efter befolkningsutvecklingen och de nya behov denna innebär. Målet med projektet är att vården ska vara tillgänglig och finnas där invånarna behöver den. För att detta ska vara möjligt krävs ett nära samarbete mellan region och kommun, en utmaning när bägge aktörerna kämpar med bristande resurser.

– Kulturen mellan region och kommun skiljer sig åt markant och en förutsättning för att komma framåt är att skapa samsyn och få alla att prata samma språk, säger Åsa Carlsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Söderköpings kommun och Utvecklingsledare med ansvarsområde Nära vård Östergötland.

– När ingen har tillräckligt med resurser vill man lätt skjuta över ansvaret. Vi behövde därför få hjälp att flytta fokus från gränsdragning mellan våra ansvarsområden, till vad som blir det bästa för patienten. Vi behövde sluta leta skarpa gränser i gråa zooner helt enkelt, förklarar Maria Malmberg, Utvecklingsledare hälso- och sjukvården stab på Region Östergötland och Utvecklingsledare med ansvarsområde Nära vård Östergötland.

Usify arbetade till en början väldigt nära Region Östergötland och länets kommuner för att kunna förstå de existerande utmaningarna innan det praktiska arbetet startade. Malin Skagerlund, Tjänstedesigner och projektledare på Usify förklarar:

– Tjänstedesign bygger på samskapande där det är deltagarna som ska bidra med sin kunskap och sina åsikter. Det var alltså viktigt att vi förstod situationen korrekt och fick med rätt personer innan vi tog nästa projektsteg.

Ett strukturerat kreativt kaos

Samarbetet inleddes med en större workshop där projektdeltagare från både Region Östergötland och länets kommuner deltog. Workshopen, som pågick i en och en halv dag, genomfördes i ett högt tempo med många delmoment för att pusha deltagarna att tänka snabbt och brett.

– Det höga tempot kombinerat med att Usify hela tiden erbjöd verktyg, material och tankestöd gjorde att vi blev väldigt kreativa, förklarar Maria Malmberg. Det är annorlunda än allting jag tidigare varit med om i workshopväg och en verkligt positiv upplevelse. Ett strukturerat kreativt kaos!

Åsa Carlsson berättar att hon initialt var orolig för att det skulle bli omöjligt att skapa ett resultat att arbeta vidare med:

– I workshopen kändes allt stort och spretigt med många starka åsikter, men trots att jag tyckte att det pågick kaos visade Usify ett väldigt lugn som smittade av sig. Det kändes som om de hade koll och de förmedlade känslan av att det faktiskt skulle gå.

En interaktiv och gemensam process

Efter den stora workshopen hade deltagarna identifierat fyra områden som var viktiga för att omställningen skulle fungera. Usify skapade då grupper utifrån de som var drivna i de olika frågorna och varje grupp fick en uppgift som de skulle utföra till den uppföljande workshopen som var planerad två månader senare. Pandemin satte dock käppar i hjulet och den andra workshopen ställdes in. Efter sommaren togs arbetet upp igen och en en stor grafisk bild där nuläget, övergången till och målbilden av nära vård illustreras skapades.

– När vi fick första utkastet på den visuella representationen blev vi jätteimponerade och tänkte wow, hur har de fått ihop det här från det där kaoset? berättar Åsa.

– Men sen krävdes det ändå vissa justeringar för att alla skulle bli nöjda och då blev jag imponerad av hur lyhörda Usify var fyller Maria i. Vi kände inte alls att vi var besvärliga när vi kom med kritik, utan Usify anpassade sig och kom med förslag på lösningar. Det var verkligen en interaktiv och gemensam process, fortsätter hon.

Malin Skagerlund på Usify förklarar att syftet med att skapa den här sortens visualisering i form av en grafisk bild är att ge en story att berätta som kan leva vidare framöver och användas för dialoger på olika bredd. Detta bekräftas av Maria Malmberg:

– Visualiseringen är så pass generell att den går att applicera på väldigt mycket och den är ett väldigt användbart verktyg i vårt fortsatta arbete.

Åsa och Maria är bägge överens om att det hade varit svårt och väldigt tidskrävande att uppnå ett likvärdigt resultat med en mer traditionell process. De är därför inte främmande för att anlita Usify igen om en ny större förändring ska genomföras.

– Vi är verkligen nöjda med Usifys kundfokus och öppenhet. Det här är ett väldigt viktigt projekt för oss som beställare och Usify mötte upp oss med samma känsla av viktighet, avslutar Åsa Carlsson.

Region Östergötland och länets kommuner har nu anställt egna kommunikatörer som ska arbeta vidare med omställningen till nära vård. Den framtagna visualiseringen fungerar som en guide och målbild för att förklara dagsläget, var man vill nå och hur detta ska genomföras. Det pågår aktiviteter internt i de 13 kommunerna, inom Region Östergötland, och gemensamt mellan samtliga aktörer. Omställningen till Nära Vård har fortsatt hög prioritet och som ett exempel tilldelades primärvården och psykiatrin i Östergötland 60 miljoner kronor öronmärkta för projektet i Region Östergötlands nyligen presenterade budget för 2021-2021.

Webbinarium

Se inspelningen från vårt lunchwebbinarium den 28 april om arbetet med nära vård i Östergötland

I webbinariet samtalar Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg i Region Östergötland och Malin Skagerlund, konsult på Usify som arbetat med flera uppdrag med koppling till arbetet med Nära vård 2030 i Östergötland om arbetet med att ta fram en visuell målbild för omställningen i Östergötland

Klicka här

Insikter & nyheter

Här delar vi nya insikter och senaste nytt om Usify

Läs om allt spännande som händer hos oss.

Se alla artiklar