Insikter

Som man frågar får man svar

Scrolla ner för att läsa mer

Det gamla ordspråket är fortfarande sant och kanske ännu viktigare nu i en digital tid. Hur man frågar, när, i vilket forum, ordning och kontext. En fråga är inte bara en fråga, en fråga har en hel regnbåges spektrum av svar.
Jag heter Sofia Tegelid och jag vill dela några av mina tankar med dig kring undersökningar.

Så vad menar vi nu med denna något svävande inledning?

Många av våra uppdrag är precis lika unika som våra kunder och våra lösningar formas därefter. Att använda rätt metod för just denna kund, detta uppdrag och detta område är viktigt för att skapa ett material som kan bidra till en meningsfull förändring.  En av de metoder som används vid utforskande arbeten är enkäten. Enkäten är lite, i mina ögon, det yttersta testet i frågeformulering.  

En kvantitativ insamling, utan möjlighet att läsa av deltagarna, utan direkta följdfrågor. Utan möjlighet att sätta scenen, att närvara, att att att… ja, ni kanske vet själva. Enkäten är ett kraftfullt verktyg som möjliggör stora insamlingar, men som också är sårbart och kräver mycket i sitt utförande. Enkäten är fylld med fällor, men ger så mycket tillbaka när den är korrekt utformad.  

Att arbeta med enkäter är fantastiskt roligt och utmanande, en välkänd metod som återkommer hos våra kunder. En av de viktigaste delarna är att tidigt kommunicera kring innehållet. För att lyckas ställa rätt frågor, på rätt sätt och direkt när enkäten släpps är det viktigt att vi förstår målet, bakgrunden och motivationen. Vad vill just ni ha reda på? Det kanske mest förvirrande med en enkät många gånger är att man sällan får svar på frågan genom att ställa den rakt ut.  

Hur konstigt det än låter så är det sant. En av de stora fördelarna med kvantitativt data är just vad datan visar på tillsammans, inte vad frågorna säger var för sig. Att ställa frågor som tillsammans skapar en helhet och en bild av hur olika beteenden kan te sig, att analyser trender och se deras sammanhang.  

En enkät är ett fantastiskt, komplext och spännande verktyg i den utforskande fasen. Vilka frågor skulle du och din organisation ha svar på? Kanske är en enkät svaret för er, eller så är det just inte rätt metod just nu.  

Vi älskar att utforska och hjälper er gärna, oavsett vilken metod ni till slut landar i. Kontakta oss här så tar vi ett snack om det.

Insikter & nyheter

Här delar vi nya insikter och senaste nytt om Usify

Läs om allt spännande som händer hos oss.

Se alla artiklar