Insikter

”Tillsammans i omställning- Nära vård 2030”

Scrolla ner för att läsa mer

13 kommuner- En region och ett viktigt uppdrag

Det pågår en omställning av hälso- och sjukvården i Sveriges alla regioner. Bakgrunden är de utmaningar som kommer av den demografiska utvecklingen och de möjligheter som digitaliseringen ger. Omställningen till Nära vård handlar om att utveckla nya sätt att arbeta med utgångspunkt i medborgarens behov och förutsättningar, dvs personcentrerad vård. Vården ska finnas där medborgaren behöver den, oavsett plats, relation eller tillgänglighet.

Eftersom en av de grundläggande förutsättningarna för att åstadkomma detta är fördjupad samverkan mellan vårdens huvudmän är en gemensam målbild för förändringsarbetet av yttersta vikt. När en region och, som i Region Östergötlands fall, 13 kommuner ska utforska nya sätt att jobba tillsammans och utveckla en gemensam kultur med Östgötens behov för ögonen behövs nya sätt att sammanföra aktörerna i en dialog om målet och om vägen dit.

I omställningen till Nära vård behöver nya vårdformer utvecklas. I det arbetet är det ett måste att involvera patienter/brukare och dem som de har runt sig samt medarbetare i hur de nya tjänsterna ska utformas och införas. Likaså behövs en dialog med ledningarna i region och kommuner kring det övergripande strategiska arbetet med Nära vård, så att de nya tjänsterna kan passa in på bästa sätt.

Tjänstedesign och design thinking erbjuder metoder och angreppssätt som låter dem som berörs av förändringsarbetet på olika nivåer samskapa utifrån sina förutsättningar och perspektiv och bygga en gemensam berättelse och rörelse framåt.

I webbinariet samtalar Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg i Region Östergötland och Malin Skagerlund, konsult på Usify som arbetat med flera uppdrag med koppling till arbetet med Nära vård 2030 i Östergötland om arbetet med att ta fram en visuell målbild för omställningen i Östergötland

Insikter & nyheter

Här delar vi nya insikter och senaste nytt om Usify

Läs om allt spännande som händer hos oss.

Se alla artiklar