Insikter

Visualisering av totalförsvarsdagen

Scrolla ner för att läsa mer

Usify bidrog med en grafisk visualisering av Totalförsvarsdagen. En av deltagarna kommenterade: ”Att kunna visa upp en sådan här bild av dagen, skapar hundra gånger mer engagemang i min organisation, än att komma tillbaka med en powerpoint på 10 sidor.”

På Usify har vi lång erfarenhet av att använda bilder som dokumentation för att öppna upp för bredare samtal, där alla personalgrupper i en verksamhet kan delta med likvärdiga förutsättningar. Syftet med dagen var att öppna upp för samtal mellan försvarsmakten, myndigheter, regioner, kommuner, andra samhällsviktiga verksamheter och näringslivet om hur man tillsammans ska bygga upp ett modernt totalförsvar. Under dagen beskrevs utmaningar men också goda exempel på hur offentliga verksamheter och företag redan idag samverkar.

Usifys grafiska visualisering gav en bild av dagens aktörer och utmaningar samt kunde samla alla kring en inspirerande målbild. Det framkom ett tydligt behov av en arena för samverkan och visualiseringen kunde fånga upp många av de förutsättningar och krav som följer med en sådan arena.


Insikter & nyheter

Här delar vi nya insikter och senaste nytt om Usify

Läs om allt spännande som händer hos oss.

Se alla artiklar