Boendeupplevelsen av kvalitet i HVB

Om projektet

Vad utgör kvalitet för barn och unga som bor på HVB (Hem för vård av barn och unga)? IVO ville vidareutveckla tillsynen av HVB-hem för att bättre ta tillvara på upplevelsen av kvalitet hos de barn och unga som bor där…

Syfte

Att göra intervjuer med unga boende och personal vid HVB-hem samt med medarbetare vid IVO och Socialstyrelsen för att utforska möjligheterna att ta tillvara de boendes upplevelser i tillsyn och utveckling av HVB-verksamheter..

Resultat

En breddad syn på kvalitetsbegreppet och hur det kan användas i tillsynen av HVB-hem.

Ett policy labb om brukardefinierad kvalitet

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) genomförde ett policy lab inom ramen för ett regeringsuppdrag till Vinnova. Projektet syftade till att vidareutveckla den tillsyn av hem för vård av barn och unga (HVB-hem) som IVO ansvarar för så att den bättre skulle ta tillvara de boendes syn på och upplevelse av kvalitet.

Usifys konsulter genomförde deltagande observationer och intervjuer med de boende och personal. I intervjuerna användes en legomodell som samtalsstöd. Det avdramatiserade situationen och öppnade upp samtalet med de boende. Anteckningarna under intervjuerna gjordes genom att en av konsulterna illustrerade samtalet. Illustrationen användes sedan som avstämning med den intervjuade för att säkerställa rätt tolkning av samtalet.

Samskapande workshops

Usify faciliterade även flera workshops där IVO och Socialstyrelsen samskapade kring hur samverkan kring utvecklingen av HVB-verksamheter kunde utvecklas.

Usify bidrog även med en analys av olika sätt att se på kvalitetsbegreppet – regelstyrd respektive brukardefinierad kvalitet – i inspektionsprocessen. Likaså genomförde Usifys konsulter en analys på metodnivå av hur medarbetare och ledning upplever ett användarcentrerat arbetssätt som spänner över myndighetsgränser.

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Usify Grundare och VD Bjarte Bugge

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se
Martin Wiman Usify

Martin Wiman

VD

Martin.wiman@usify.se