Att motivera och skapa samsyn i komplex industriell transformation

Om projektet

En ny standard för gruvbrytning för global omställning av järn- och stålindustrin.

Med insikt om att man är en del av klimatproblemet har LKAB skiftat fokus: från utmaning till möjlighet att vara del av lösningen. Nu vill LKAB sätta en ny standard för gruvbrytning för global omställning av järn- och stålindustrin.

Syfte

Att genom strategisk dialog skapa den samsyn, förankring, motivation och delaktighet hos LKAB:s ledning, medarbetare och partners som behövs för att LKAB:s viktigaste omställning någonsin ska nå framgång.

Resultat

LKAB:s utmaningar omvandlades till en engagerande vision med värdefulla mål för bolaget, samhället och klimatet. Vad som behöver göras och hur det ska möjliggöras omsattes i en ny koncernstrategi som nu genomförs.

Från utmaning till tydlig vision och konkreta aktiviteter

Sedan 2017 har Usify arbetat med strategisk dialog i flera olika projekt inom LKAB. Steg ett innebar att, tillsammans med LKAB:s VD, omformulera en utmaning till en tydlig vision och visualisera alla förutsättningar, utmaningar och delmål kopplat till omställningen mot ett koldioxidfritt 2045.

I steg två genomförde Usify två stora serier av workshops utifrån visionen där flera grupper involverades: först IT:s ledningsgrupp och därefter HR med alltifrån fackliga ordföranden, funktionsledare och den operativa styrgruppen till viktiga kompetenser inom kommunikation och hållbarhet. Syftet var att skapa dialog och förståelse kring visionen och vad som kommer att krävas för att lyckas med den kommande digitaliserings- och automatiseringsomställningen. Viktiga frågor för HR var hur en kulturförändring skulle kunna åstadkommas och att kunna ge en visuell överblick av hur de olika delarna i processen hängde ihop.

Agila workshops och visuella kartor skapade dialog och resultat

Med inspiration från Design thinking och med ett agilt angreppssätt, där upplägg, tempo, metoder och övningar anpassades efter deltagarnas behov, säkerställde Usify att alla kom till tals och kunde delta på lika villkor i workshoparna i den strategiska dialogen. Förutom att skapa förståelse och samsyn kring visionen formulerades ett stort antal konkreta aktiviteter för att möjliggöra omställningen. Under arbetet sammanfattades de olika dialogerna i flera visuella dialogkartor som verkade både som orientering för deltagare och som katalysator för processen.

En kommunicerbar vision

Resultatet blev en effektiv och involverande process där komplexa utmaningar mynnade ut i en tydlig och kommunicerbar vision. LKAB tydliggjorde tre huvudstrategier, startade aktiviteter, ändrade organisationer och verksamheter, byggde allianser och skapade en av världens största prototyper. I samarbete med HR och en ytterligare partner utvecklade Usify även en skräddarsydd utbildning i Design thinking med strategisk dialog och förändringsledning för bolagets chefer och medarbetare. Allt för att LKAB ska stå rustade i Sveriges mest utmanande industriella omställning någonsin.

Läs mer om LKAB:s nya koncernstrategi och mål för omställningen

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Usify Grundare och VD Bjarte Bugge

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se
Martin Wiman Usify

Martin Wiman

VD

Martin.wiman@usify.se