Tjänstedesign formade en bättre helhetsbild

Om projektet

Egenmonitorering är en e-hälsolösning som gör det enklare för patienter att följa upp värden som ex. blodtryck och vikt med hjälp av digital teknik hemma eller där hen befinner sig.

För att förstå de behov och tankar som finns kring egenmonitorering intervjuades patienter, anhöriga och personal både ifrån regionen och från kommunerna i Östergötland. För att samla alla erfarenheter och tankar skapades en större visualisering, där en process i mitten berättar om ett egenmonitoreringsflöde, och den är omringad av citat och förklarande texter ifrån alla intervjuerna.

Syfte

Det är viktigt att lyssna på tankar om behov och i sakfrågan – egenmonitoreringsprocessen – men också på tankar, farhågor, förväntningar och behov som hänger ihop med förändringsarbete i stort. En e-hälsolösning ska fungera smidigt, och inte bara för patienterna. Det finns anhöriga och medarbetare som också är involverade i processen.

Resultat

Forma en helhetsbild genom att lyssna på alla involverade, bara då fångar vi både interna och externa perspektiv som bägge ligger till grund för förändringsarbetet med egenmonitorering.

Tankar om en framtid med egenmonitorering

För att förstå de behov och tankar som finns kring egenmonitorering intervjuades patienter, anhöriga och personal både ifrån regionen och från kommunerna i Östergötland. För att samla alla erfarenheter och tankar skapades en större visualisering, där en process i mitten berättar om ett egenmonitoreringsflöde, och den är omringad av citat och förklarande texter ifrån alla intervjuerna.

Magasin som underlag till workshop

Region Östergötland ville fortsätta arbetet med att förstå patienters inställning och tankar kring egenmonitorering. Därför skapades ett magasin som underlag till en workshop där deltagarna hade chans att fundera kring frågor om egenmonitorering och hur det skulle kännas att motta den här informationen. Magasinet innehöll intervjuer med vårdpersonal, patientberättelser, formulär för deltagaren att fylla i hur denna skulle vilja att egenmonitoreringen fungera och gav hela tiden deltagaren möjlighet att skriva i sina egna tankar. Det var bland annat i den här diskussionen med patienterna som projektet gick från att kalla det hemmonitorering till egenmonitorering.

Diskussionsunderlag för start av egenmonitorering

Utifrån workshopdeltagarnas tankar om magasinet förädlades och justerades informationen till en ny version av magasinet. Magasinet är tänkt att användas både som information till patienter och medarbetare, men även fungera som underlag för diskussion när egenmonitorering ska påbörjas.

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Usify Grundare och VD Bjarte Bugge

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se
Martin Wiman Usify

Martin Wiman

VD

Martin.wiman@usify.se