Visuell målbild för omställning till nära vård

Om projektet

Omställningen till Nära Vård innebär att hälso- och sjukvård ska anpassas till befolkningsutvecklingen. Målet är att vården ska vara tillgänglig och finnas där invånarna behöver den i nära samarbete mellan region och kommuner.

När Region Östergötland och länets 13 kommuner stod inför ett av sina större omställningsprojekt Nära Vård valde de att ta hjälp av Usify för att skapa samsyn mellan de olika aktörerna som berörs av projektet. Med hjälp av strategisk dialog och visualisering togs en gemensam målbild fram som nu används av samtliga aktörer i det fortsatta arbetet.

Syfte

Att genom strategisk dialog och visualisering skapa samsyn kring målbilden för omställningen till Nära vård 2030 i Östergötland.

Resultat

En visualiserad gemensam målbild som används av samtliga aktörer, som en guide och målbild för att förklara dagsläget, vart man vill nå och hur arbetet ska genomföras.

Dialog för samsyn

Omställningen till Nära Vård är del av en nationell satsning där hälso- och sjukvården ska anpassas efter befolkningsutvecklingen och de nya behov denna innebär. Målet med projektet är att vården ska vara tillgänglig och finnas där invånarna behöver den. För att detta ska vara möjligt krävs ett nära samarbete mellan region och kommun, en utmaning när bägge aktörerna kämpar med bristande resurser.

En större workshop inledde projektet

Samarbetet inleddes med en större workshop där projektdeltagare från både Region Östergötland och länets kommuner deltog. Workshopen, som pågick i en och en halv dag, genomfördes i ett högt tempo med många delmoment för att pusha deltagarna att tänka snabbt och brett.

Efter den stora workshopen hade deltagarna identifierat fyra områden som var viktiga för att omställningen skulle fungera. Usify skapade då grupper utifrån de som var drivna i de olika frågorna och varje grupp fick en uppgift som de skulle utföra till den uppföljande workshopen som var planerad två månader senare. Pandemin satte dock käppar i hjulet och den andra workshopen ställdes in. Efter sommaren togs arbetet upp igen och en stor grafisk bild där nuläget, övergången till och målbilden av nära vård illustreras skapades.

Ett användbart verktyg

Syftet med visualiseringen var att ge en story att berätta som kan leva vidare framöver och användas för dialoger på olika bredd. Den har blivit ett väldigt användbart verktyg i regionens fortsatta arbete och fungerar som en guide och målbild för att förklara dagsläget, var man vill nå och hur detta ska genomföras. Det pågår aktiviteter internt i de 13 kommunerna, inom Region Östergötland, och gemensamt mellan samtliga aktörer. Omställningen till Nära Vård har fortsatt hög prioritet och som ett exempel tilldelades primärvården och psykiatrin i Östergötland 60 miljoner kronor öronmärkta för projektet i Region Östergötlands nyligen presenterade budget för 2021-2021.

Läs om hur Region Östergötlands representanter upplevde samarbetet med Usify.

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Usify Grundare och VD Bjarte Bugge

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se
Martin Wiman Usify

Martin Wiman

VD

Martin.wiman@usify.se