Health Jam med Region Östergötland

Om projektet

Region Östergötland introducerade medarbetare till tjänstedesign genom Health Jam – en intensiv workshop där deltagarna går från att utforska användarbehov till att testa prototyper med riktiga användare på mindre än två dagar.

Syfte

Att genomföra en faciliterad workshop för att dels låta deltagarna möta tjänstedesignsmetoden, dels utforska en aktuell utmaning för deras verksamheter.

Resultat

Insikterna från de tre omgångar av Health Jam som genomförts hittills har på olika sätt tagits om hand och förts vidare i verksamheten. Regionen arbetar designbaserat i många av de utvecklingsprojekt som man bedriver.

Vad är ett health jam?

Tänk dig möjligheten att på kort tid fördjupa förståelsen av en aktuell utmaning och skapa första versioner av nya lösningar för meningsfull förändring. Tänk dig att göra det på ett sätt som samtidigt innebär en kraftfull injektion av kreativitet i din organisation och dina nätverk.

Den möjligheten har Region Östergötland tagit med oss på Usify genom de tre Health Jams, 2017, 2018 och 2019 som vi gjort tillsammans. Deltagare från hälso- och sjukvården och från kommunerna möttes under två intensiva dagar för att möta både patienter och andra medarbetare, och tillsammans förstå behoven och skapa idéer och första prototyper till lösningar för dessa.

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Usify Grundare och VD Bjarte Bugge

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se
Martin Wiman Usify

Martin Wiman

VD

Martin.wiman@usify.se