Ökad designförmåga för nära vård

Om projektet

I samarbete med dåvarande SKL projektledde och genomförde Usify Pilotprojekt Segmentering som en del i satsningen Nära vård

Går det att genomföra en tjänstedesignsprocess för tjänstedesign från behov till nya lösningar på så kort tid som tre månader? Den hypotesen testades av dåvarande SKL i Pilotprojekt Segmentering tillsammans med fem verksamheter.

Syfte

Att utforma utforskande och reflekterande workshops och stötta verksamheterna med coaching inom tjänstedesign

Resultat

Projektet ledde till konkreta verksamhetsförbättringar hos deltagarna och till viktiga insikter om användning av segmenteringsmaterialet. Flera av verksamheterna ville fortsätta att bedriva utvecklingsarbete med tjänstedesignsmetodik..

Pilotprojekt kring personcentrerad vårdutveckling

I samarbete med dåvarande SKL projektledde och genomförde Usify Pilotprojekt Segmentering som en del i satsningen Nära vård. Projektet skulle bland annat utveckla SKL:s material om segmentering och stärka designförmågan hos utvalda verksamheter, i synnerhet när det gällde att prototypa och testa idéer med patienter.

Test av hypotesen

I projektet ville vi också testa hypotesen att det går att genomföra en tjänstedesignprocess från idé till färdig lösning på kort tid. De deltagande teamen fick fördjupade kunskaper om personcentrering, ny kunskap i form av övningar och metoder att använda på arbetsplatsen, erfarenheter av och förebilder för att inspirera och våga ha korta projekt som provar i liten skala, för att sen revidera, och testa igen.

Övergripande insikter och erfarenhet om hur tjänstedesign kan utveckla personcentrering och genomföras i praktiken var också en del av leveransen till SKL.

Projektet genomfördes i fem tvärfunktionella team (SKL-medlemmar)

I teamen var patienter/medborgare medlemmar och cirka 500 användare involverades på olika sätt i de olika teamens arbete. Teamen deltog i tre workshops där estetiskt drivna metoder (metoder som involverar utforskande och skapande med fysiska material) gav deltagarna fördjupad förståelse för utmaningar och möjligheter i de frågor de jobbade med. Mellan workshoparna genomförde de arbete på hemmaplan, med stöd av designcoacher från Usify. Genom att använda segmenteringsmaterialet, andra tjänstedesignmetoder som kundresor, microintervjuer, prototyper, visualisering och verksamhetsanpassad coachning kunde de deltagande verksamheternas egna förmåga att arbeta med tjänstedesignmetoder förstärkas och utvecklas.

Här kan du läsa SKR:s sammanfattande slutrapport från projektet.

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Usify Grundare och VD Bjarte Bugge

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se
Martin Wiman Usify

Martin Wiman

VD

Martin.wiman@usify.se