Strategisk dialog formade ägardirektiv

Om projektet

När fem regionala energibolag beslutade sig för att samverka i ett gemensamt utvecklingskluster krävdes dialog för att hitta fram till det nya bolagets kärna och uppgift.

Ett nytt kluster hade bildats med syfte att ta tillvara på kunskapen hos de olika energibolagen och skapa synergier. Den nytillträdda VD:n kände ett behov av att tydliggöra de olika bolagens förväntningar och att formulera ett tydligt syfte och uppdrag för det nya bolaget. Vad skulle det nya klustret åstadkomma? Vilken gemensam vision skulle de samlas under?

Syfte

Att leda workshops och ta fram en visualisering för skapa samsyn och ett tydligt formulerat direktiv och uppdrag för det nya klustret och dess VD.

Resultat

Ett samskapat ägardirektiv som ledstjärna för samverkan för det nystartade klustret.

Konsten att lyssna och skapa dialog

Usify fick uppdraget att hjälpa klustret att formulera både nuläge och önskat läge. Inledningsvis intervjuades samtliga ägarbolag för att se vilka förväntningar, mål och önskemål som fanns hos de olika aktörerna. Det visade sig, inte helt oväntat, att uppfattningarna var både olika och motsägelsefulla.

När intervjuerna hade sammanställts samlade Usify de olika ägarbolagen i workshops där syftet var att skapa förståelse och insikt kring allas olika förväntningar. Istället för att presentera intervjusvaren för gruppen, fick deltagarna istället intervjua varandra parvis. Under intervjuerna fick klustrets VD gå runt och lyssna på deltagarna för att snappa upp essensen av det som sades i rummet.

För att tydliggöra relationer och struktur användes visuella kartor

Deltagarna fick diskutera frågor som: ”Vad är affären? Vem är vår kund? Hur ska strukturen kring samverkan se ut?”

Det fanns ett stort behov av att reda ut relationerna och strukturen sinsemellan. För att tydliggöra detta använde sig Usify även av visuella metoder där deltagarna fick rita upp en karta över värdekedjan och rent visuellt visa vilket värde som skapas för vem och hur.

Från spretighet till samsyn

Genom att bistå med rätt metoder och ett utifrånperspektiv kunde Usify effektivt leda deltagarna framåt i processen och på kort tid skapa både samsyn och gemensamma visioner. Efter genomförda workshops formulerade VD ett direktiv för det nya klustret utifrån all samlad input, vilket blev ett viktigt avstamp och en ledstjärna för samverkan för det nystartade klustret.

"Usify är en talangfull grupp som visade sig vara helt rätt partner. Deras attityd och tydlighet i hela processen var över förväntan."

Maria Bolin Anvill

VD Utvecklingsklustret

Kontakta oss

Hör av dig till oss
så berättar vi mer

Har du en förfrågan eller vill du starta ett samarbete?
Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Usify Grundare och VD Bjarte Bugge

Sofia Tegelid

Marknadschef

sofia.tegelid@usify.se
Martin Wiman Usify

Martin Wiman

VD

Martin.wiman@usify.se